Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9145
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Kafzâde Fâizî

Kafzâde Fâizî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Kafzâde Fâizî Yazıcıya Gönder
(1572? - 1622): Divan şairi, yazar. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Abdülhay'dır. Önce babası kazasker ve şair Kafzâde Feyzullah Efendiden ders aldı. Medrese tahsilinden sonra kadılık ve müderrislik yaptı. Genç Osman'ın tahttan indirilmesi olayları sırasında sarayda idi. Aşırı üzüntüye kapılarak birkaç gün sonra vefat etti.

Fâizî şairliğinden çok tezkiresi ile tanınmıştır. Yine devrinin tanınmış şairlerinden idi. Nef'î ile karşılıklı hiciv söylemiştir.

Eserleri: Divan (Halil İbrahim Okatan doktora tezi hazırladı, 1994), Zübdetü'l-Eş'âr (Fâizî Tezkiresi olarak bilinir. Antoloji hüviyetinde olup 15. yüzyılın ikinci yarısından, kendi zamanına kadar yaşamış 500 şair ve 14 kadın şairi alfabetik sıra ile almış, eserlerinden örnekler vermiştir.Bekir Kayabaşı doktora tezi hazırladı, 1998), Leylâ vü Mecnûn (1136 beyitlik kısmı eldedir), Sâkînâme (165 beyitlik mesnevî).