Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9061
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Pîr Sultan Abdal

Pîr Sultan Abdal


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Pîr Sultan Abdal Yazıcıya Gönder
(? - 1590): Şair. Hayatı hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Sivas'ın Banaz köyünde doğdu. Asıl adı Haydar'dır. Kanunî Sultan Süleyman ile İran Şahı I. Tahmasb zamanında yaşadı. İran Şahı'nın tahriki ile Osmanlı devleti aleyhine isyana katıldığı ve İran lehine casusluk yaptığı iddiasıyla Hızır Paşa tarafından Sivas'ta asıldı.

Hece vezni ve halk Türkçesi ile söylediği şiirlerinde Şiî-Bâtınî inancını dile getirdi. Nefesleri asırlarca Alevî-Bektaşî Türk zümreleri arasında okundu. Hayatı menkabeleşti.

Pîr Sultan'ın hayatı ve şiirleri hakkında çıkan başlıca kitaplar: Sadettin Nüzhet Ergun: Pir Sultan Abdal (1929), Abdülbaki Gölpınarlı-Pertev Naili Boratav: Pir Sultan Abdal (1943), Cahit Öztelli: Pir Sultan Abdal (1971), İbrahim Aslanoğlu: Pir Sultan Abdal (1984).