Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8924
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abbas Bin Ali Bin Ebû Talib

Abbas Bin Ali Bin Ebû Talib


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Sahabeler

Abbas Bin Ali Bin Ebû Talib Yazıcıya Gönder
Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilen kardeşi. Sünni ve Şii kaynakların hemen hemen ittifakla naklettiklerine göre Abbas Bin Ali, Hz. Hüseyin ile birlikte Kerbela’da bulundu ve orada Ehl-i beyt’e su temin ettiği için “Es-Sekkâ” lakabıyla anıldı. Hüseyin ve yanındakilere susuzluğu dayanılmaz hâle gelince Abbas bin Ali su bulmakla görevlendirildi, o da bir gece bu görevi başarıyla yerine getirdi. Hicri 9 Muharrem 61 (miladi 9 Ekim 680) günü, Hz. Hüseyin adına Kûfeli askerlerle görüşmüşse de netice alamadı. Hüseyin, Kûfelilerin ertesi gün saldıracaklarını tahmin ederek yanındakilerin kendisini bırakıp gitmelerini istedi, fakat Abbas buna şiddetle karşı çıkarak, “Allah bunu bize hiçbir zaman göstermesin.” dedi. Abbas, ertesi gün Kerbela faciası esnasında Hz. Hüseyin’i korurken, kardeşleri Abdullah, Cafer ve Osman’ın arkasından şehit edildi. Başı, diğer Kerbela şehitlerininkiyle birlikte Şam’a gönderildi, cesedi Gâdiriyye köyünün sakinleri olan Benf Esed tarafından şehit edildiği yere gömüldü. Daha sonra Kerbela’da Hz. Hüseyin’in türbesinin kuzey tarafında bugünkü türbesi yapılmıştır. Şii gelenek, Abbas bin Ali’ye Kerbela Vakası’na katılanlar arasında müstesna bir mevki verir; onu menkıbevi bir şahsiyet olarak daima saygı ile anar ve yüceltir. Muharrem ayinleri sırasında gençler ona benzemek için ayine katılanlara su temini hususunda âdeta yarışırlar ve “Yâ Hazret-i Abbas!” nidalarıyla duygularını dile getirirler. Abbas bin Ali, Abbasilerin son dönemlerine doğru İran, Azerbaycan ve Hindistan bölgelerinde fütüvvet ve tarikat zümreleri arasında da aynı özelliklerle şöhret bulmuştur.