Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9138
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Samet Bahrengi

Samet Bahrengi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Samet Bahrengi Yazıcıya Gönder
24 Haziran 1939'da İran'ın Tebriz şehrinin Çerendâb mahallesinde, fakir bir çiftçi ailesinde doğdu. İran'ın Azerbaycan Türklerindendir. Debîristân-i Terbiyet ve Dânişserâ-yi âlî adlı öğretmen okullarından mezun oldu. On sekiz yaşından itibaren Mamkan, Gogan, Ahircan gibi köy okullarında öğretmenlik yaptı. Lisans eğitimini Tebriz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Öğretmenlik yaptığı yıllarda köy çocukları için masallar yazmaya başladı. Azerbaycan folkloru ve İran eğitim politikası üzerinde çalışarak eğitim sorunlarına çözüm aradı. Azeri Türkçesiyle kaleme aldığı hikâyelerinin İran'da da basılmasını sağlamak için yazdıklarını Farsçaya çevirdi. Gazete ve dergilerde takma adlarla yazılar yazdı. 'Âdîne' adında haftalık bir gazete çıkardı ama Şah döneminin baskıcı yönetimi yüzünden bu gazete kısa sürede yayımdan kalktı. Behrengi eserlerinde kendi milliyetinin ve İran'da ki kültürel azınlık bölgesinin sosyal sorunlarını ele aldı.Azerbaycan gençliğinin içinde bulunduğu bozuk durum, onu eğitim eserleri yazmaya sevk etti. Eserlerinin hem edebî bakımdan güçlü olması hem de siyasi yorum barındırması, Behrengi'yi karşıt görüşlü aydınlar arasında popüler hâle getirdi. Behrengi'nin mücadele ettiği problemlerden biri, ana dilde eğitim alamama problemiydi. Zira o dönemde, İran'ın nüfusunun yaklaşık %42'si(25 ila 34 milyonluk kısmı) İran Türklerinden oluşmaktaydı. Pehlevîlerin 1924'te yönetime gelmesiyle birlikte Fars milliyetçiliği politikası benimsendi ve İran Türkleri ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürüldü. Bu politikaya göre Türkler, Araplar ve diğer etnik gruplar Farslılaştırılmalıydı. Bu doğrultuda Pehlevî yönetimi ülkeye Türkçe yayın yasağı getirdi ve Türk kimliğine dair kafa karıştırıcı eserler yazdırdı. Behrengi bu yüzden ana dilinde değil, Farsça okuyup yazmak zorunda kaldı. Bu konuyla ilgili yaşadığı sıkıntıları 'Yıldız ve Konuşan Bebek' adlı masalında işledi. Yanı sıra 'Azerbaycan Dili ve Folkloru' ve 'Azerbaycan Masalları' adlı eserlerini yazdı. Türkçenin Türk çocuklarının eğitim dili olmasını sağlamaya çalıştı. Azerbaycanlı Türk çocuklarının Farsçayı çok iyi öğrenmesi gerektiğine de inandığı için, 'Azerbaycanlı Çocuklar İçin Fars Dili Elifbası'nı yayımladı. Behrengi 31 Ağustos 1967'de Aras Nehri'nde boğularak öldü. Ölümünden Pehlevî rejimi sorumlu tutuldu. Eserleri: Ah Masalı, Azeri Masalları,Bir Aşk Masalı,Bir Günlük Düş ve Gerçek,Bir Şeftali Bin Şeftali, Bir Vardı Bir Yoktu,Bu Gelen Köroğludur,Çıngıraklı Deve,Deli Dumrul, Güvercinci Kel Çocuk,İnatçı Kediler,Kar Tanesinin Serüveni, Kargalar,Küçük Kara Balık,Pancarcı Çocuk,Yıldız ile Kargalar. Not: Bu biyografinin yazılmasında, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinden Türkân Kodal Gözütok'un 'Güney Azerbaycanlı Yazar Samed Behrengi'nin Hikâye ve Masal Dünyası' adlı makalesinden istifade edilmiştir.