YAŞAM ÖYKÜLERİ

Abbas Halim Paşa

Abbas Halim Paşa

Kahire’de doğdu. Özel hocalardan Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce öğrendikten sonra ağabeyi Said Halim ile birlikte İsviçreR

Abbas Hilmi Paşa

Abbas Hilmi Paşa

Son Mısır hıdivi (İskenderiye 1874-Cenevre 1944). Hıdiv (vali) Tevfik Paşa’nın oğlu olan Abbas Hilmi Paşa, 1892’de hıdivliğe getirildi

Abbas Kasım İbn Firnâs

Abbas Kasım İbn Firnâs

Abbas Kasım İbn Firnâs, IX. yüzyılda yaşamış şair, müzisyen, fizikçi, mühendis, İslam âlimi ve

Abbas Kiyarüstemi

Abbas Kiyarüstemi

22 Haziran 1940 tarihinde İran'ın başkenti Tahran'da doğdu. 1970’ten bu yana sinema alanında çalışmakta olan Kiyarüstemi, kısa film ve belgeseller de dahil olmak üzere 40’tan fazla filmde çalıştı.

Abbas Mirza

Abbas Mirza

Azerbaycan valisi ve saltanat naibi. 26 Ağustos 1789’da Mâzenderan’da Neva kasabasında doğdu. 1797’de henüz sekiz yaşındayke

Abbas Mirza Kaçar

Abbas Mirza Kaçar

İran’da hüküm süren Türk Kaçar sülalesinin veliahtı (Nava 1789-Meşhed 1833). Feth Ali Şah’ın oğlu olan Abbas Mirza Kaçar, babası t

Abbas Sabiri

Abbas Sabiri

Abbas Sabiri, (Tebriz, 1923 -1985 ) Tebriz’de yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abbas Sabirî, önceleri medresede dinî tahsil g

Abbas Sayar

Abbas Sayar

21 Mart 1923 tarihinde Yozgat’ta doğdu. Ortaöğrenimini Yozgat Lisesinde tamamladı. Askerliğini 1943 ila 1945 yıllarında yedek subay olarak yaptı. Ertesi yıl evlenerek İstanbul’a yerleşti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünde...

Abbas Sehhet

Abbas Sehhet

Abbas Sehhet, (Şamahı, 1874 - Gence, 1918) Abbas Sehhet "Sehhet" mahlasıdır. Asıl adı ve soyadı Abbasqulu Mehdizâde) 1874’te Şamahı

Abbâs Vesîm Efendi

Abbâs Vesîm Efendi

Hekim, hattat, şair ve astronomi bilgini olan Vesîm Efendi, 18. yüzyılın önemli isimlerindendi. Derviş Abbâs Tabip adıyla da bilinmekle birlikte halk arasında...

Abbâs-ı Servânî

Abbâs-ı Servânî

Afgan asıllı tarihçi. Abbâs-ı Servânî, Celaleddin Ekber Şah’ın emri üzerine 1582 yılında, daha çok “Tarih-i Şîr Şûhî

Abbaskulu Ağa Bakınhanov

Abbaskulu Ağa Bakınhanov

Abbaskulu Ağa Bakıxanov, (Baki/Amirhacıyan, 21 Haziran 1794 Vadiyi -Fatirne, Mekke ile Medine arasında, 1846) Şair, dilci, tarihçi, filozof, Az

Abchibald Joseph Cronin

Abchibald Joseph Cronin

(1896 - Ocak 1981) İngiliz romancı. Glaskow Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci iken Birinci Dünya Savaşına katıldı. Savaştan sonra hek

Abd Bin Humeyd

Abd Bin Humeyd

Ebû Muhammed Abd Bin Humeyd Bin Nasr el-Kissî Mâverâünnehir’in tanınmış hadis hafızıdır. Mâverâünnehir’de bir Türk şehri olan Ki

Abdal Kumral

Abdal Kumral

Osmanlı Devleti’nin kurutuşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri. “Kumral Abdal” adıyla da bilindi. Â