Şeyhülislamlar

Mehmed Zeynelabidin Efendi

Mehmed Zeynelabidin Efendi

6 Kasım 1667 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Manisalı Anadolu kazaskeri Ak Mahmud Efendi’dir. Dedesi de ilmiye sınıfına mensup

Mustafa Sabri Efendi

Mustafa Sabri Efendi

22 Haziran 1869 tarihinde Tokat’ta doğdu. Tahsil hayatına memleketinde başladı ve 10 yaşındayken hafız oldu. Kayseri’de Divrikli Mehmed Efendi’den ders aldı, İstanbul’da Meşihat’ta da talebelik yaptı.

Seyyid Hasan Sabri Efendi

Seyyid Hasan Sabri Efendi

Konya vilayetinin Hadim kasabasında, 1857 yılında doğdu. Babası Hâdimî Hasan Fakihzâde Seyyid Abdülbâki Efendi’dir.