Yaşam Öyküsü - Güncel biyografi sitesi - www.yasamoykusu.com

Fuat Köprülü

1888 'de İstanbul'da doğdu. İlk ve sonraki öğrenimini İstanbul'da yaptı. Farsça ve Fransızca öğrendi.Serveti Fünun mecmuasının Edebi muharrirliğini, H

Devamını Oku

İ.Safa Giray

(1931-1991) 1931 yılında İzmir\'de doğdu.İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi\'nden mezun oldu. Hidroelektrik Enerji, Planlama Sanayi,

Devamını Oku

Melih Rauf Esenbel

1915\'de İstanbul\'da doğdu. Galatasaray Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesi mezun oldu. 1936 de Genel Sekreter Özel Kaleminde Aday Meslek Memuru ola

Devamını Oku

Ahmet Gündüz Ökçün

1935 Eskişehir doğumlu. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezun oldu. Devletler Özel Hukuku, İktisat Tarihi Profesörü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve

Devamını Oku

Turan Güneş

(Kandıra 1921 - Çanakkale 1982) Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Paris Hukuk Fakültesinde Doktora. 1945 de İs

Devamını Oku

Osman Esim Olcay

1924 İstanbul, doğumlu. Saint Joseph Lisesi ve Siyasal Bilgiler Okulu mezun oldu. 1945 de Siyaset Dairesinde Aday Meslek Memuru, III. Katip olarak

Devamını Oku

İhsan Sabri Çağlayangil

1908 de İstanbul'da doğdu. 1931' de İstanbul Hukuk Fakültesinde mezun oldu. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Koleji ve Yüksek Polis En

Devamını Oku

Necmettin Sadak

1890 de Isparta\'da doğmuştur. Sadık Şihabeddin beyin oğludur. İlk öğrenimini Edirne\'de orta öğrenimini İzmir ve Konya İdadilerinde yapmış ve babasın

Devamını Oku

Numan Menemencioğlu

1891 yılında Bağdat'ta doğdu. Maliye bakanlarından Menemenli zade Rıfat beyin oğludur. İptidai ve rüştiye öğrenimini Selanik'te, terakki öğren

Devamını Oku

Hillary Rodham Clinton

67. Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton 26 Ekim 1947\'tarihinde doğdu. 2001-2009 arasında ABD Senatosu\'nda New York Eyaleti\'ni temsil etti

Devamını Oku

A. Coşkun Kırca

27 Mart 1927 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. 1950 de Yakındoğu Siyasi

Devamını Oku

Gündüz Ökçün

1935 yılında Eskişehir'de doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde mezun oldu. Devletler Özel Hukuku, İktisat Tarihi Profesörü, Siyasal Bilgiler Fakült

Devamını Oku

Hasan Saka

1885 de Trabzon'da doğmuştur. Trabzon Askeri Rüştiyesi ile Mülkiye İdadisini birincilikle bitirmiş, 1908 İnkılabından sonra Mülkiye Mektebini ikmal il

Devamını Oku

Bilal Şimşir

1933 yılında doğdu. 1957 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bu fakültede Diplomasi Tarihi Kürsüs

Devamını Oku

Vahit Melih Halefoğlu

1919'da Antakya'da doğdu. 1943 de III. Dairede Aday Meslek Memuru ve III. Katip olarak görev yapmış ve 1944 de askerlik hizmeti nedeniyle ayrılmıştır

Devamını Oku

Şükrü Kaya

Ahmet Rüştü beyin oğludur. 1882 de İstanköy\'de doğmuştur. Mektebi Sultani (Galatasaray Lisesi) ve İstanbul Hukukta ve Fransa\'da yüksek öğrenimini ta

Devamını Oku

Bekir Sami Kunduk

Mektebi Sultani ( Galatasaray Lisesi) de okumuştur. II. Abdülhamit zamanında çeşitli memuriyetlerde bulunmuş, 1908 de İnkilabından sonra çeşitli görev

Devamını Oku

Yusuf Kemal Tengirşenk

1878 Boyabat'ta doğmuştur. Kadı (Naip)Hasan Raci efendinin oğludur. Önce Kuleli İdadisine girmiş, sağlık nedenleri ile Askeri Tıbbiye nakledilmiş bur

Devamını Oku