Yaşam Öyküsü - Güncel biyografi sitesi - www.yasamoykusu.com

Abdullah Enveri

Abdullah b.Abdurrahman el-Kilîsî el-Halebî el-Hanefi, 1825’te, Halep’in kazası Kilis’te doğdu. Nakşibendi tarikatına mensuptur.Tüm öğrenimini babası H

Devamını Oku

Seyyid Kutup

9 Ekim 1906 tarihinde Mısır’ın Asyut kasabasında doğdu. Suudi Arabistanlı olan dedesi Şeyh Vakur, çiftçilikle iştigal ediyordu. Şeyh Vakur, ku

Devamını Oku

Pierre d Ailly

Fransız dinbilimcisi (Compiegne 1350-Avignon 1420). Cambrai Üniversitesinde öğrenim gören, piskoposluk yapıp, kardinalliğe yükseltilen (1411) Pierre İ

Devamını Oku

Hocazade Ahmet Hilmi

Türk din bilgini (Eğin? -İstanbul 1913). İstanbul\'da öğrenim gören Hocazade Ahmet Hilmi, nakşibendi tarikatına girdi. Genç yaşta öldü. Hocazade Ahme

Devamını Oku

Müneccimbaşı Ahmet Dede

Türk din adamı, tarihçisi ve müzikçisi (Selanik 1631-Mekke 1702). Öğrenim görmek istediğinden baba mesleği çuhacılığı bırakıp, Selanik mevlevihanesi ş

Devamını Oku

Ahmet Bin Yahya

Yemen imamı (Taiz 1895-Sana 1962). Kardeşi Yahya\'nın öldürülmesiyle imam olan (1948) Ahmet Bin Yahya, iki kardeşini idam ettirerek, oğlu Muhammet el-

Devamını Oku

Abdürrezzak

Türk din adamı ve yazarı.Eyüp Sultan Camisi müezzinbaşılarından Adbülgani Efendi'nin oğlu olan Abdürrezzak, öğrenimini tamamladıktan sonra, aynı camin

Devamını Oku

Abdülmecit Sıvasi

Türk din adamı ve şairi (Zile 1563\'e doğru- İstanbul 1639). Halvetiyenin şemsiye kolunun kurucusu amcası Şemsettin Sıvasi\'nin halifesi olan Abdülmec

Devamını Oku

Abdülaziz Bin Suud

Suudi Arabistan kralı (Riyad 1880\'e doğru-ay.y. 1953). Necit emiri unvanıyla babası Abdurrahman\'ın yerine geçen (1902) Abdülaziz Bin Suud, başkent R

Devamını Oku

Abdurrahman I Bin Muaviye

Endülüs Emevileri devletinin kurucusu (? 731-Kurtuba 788). Emevi halifesi Hişam\'ın torunu olan Abdurrahman I Bin Muaviye, Abbasilerin soyuna uyguladı

Devamını Oku

Mustafa Ruhi Efendi

1720’li yılların başında, Kilis’te doğdu. Kilis’teki Çelebizade ailesindendir. Kilis’te yetişen âlimlerin öncüsü sayılan Hacı Mustafa Efendi’den ders

Devamını Oku

Nihat Hatipoğlu

1955 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu okudu. 1975 yılında Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1

Devamını Oku

Hocazade İsmetullah Efendi

1861’de Kilis’te doğdu. Hocazade Abdullah Enverî’nin oğludur. Kilis Rüştiyesi’ne gitti. Yüksek tahsilini babasının başında bulunduğu Kesik Minare Medr

Devamını Oku

Hocazade Abdurrahman Efendi

1767’de doğdu. Kilis’te Mantıkî Hacı Ömer Efendi’nin başlattığı mantıkçılığı yeni mantıkçılar yetiştirerek devam ettirdi. Babası Dokuzluzade Sadık Efe

Devamını Oku

Enver Baytan

1925 yılında Gönen'de doğdu. Yazar-ilahiyatçı.

Devamını Oku

Abdullah Bin Yasin

İslâm komutanı (öl. 1059). Sanhaca Berberileri arasında İslâm dinini yaymaya çalışan Abdullah Bin Yasin, Susa\'da \"ribat\" adı verilen bir müstahkem

Devamını Oku

Ulu Arif Çelebi

(1272 - 1320) Ulu Arif Çelebi, Sultan Veled Hazretleri’nin büyük oğludur. Annesi Selahaddin-i Zerkubi’nin kızı Fatma Hatun

Devamını Oku

Naim Hazım Ülkü Onat

(1889 - 1953) Dil Bilgini, Naim Hazım Ülkü Onat 1889 yılında Konya'da doğdu.Konya'da medrese öğrenimi gördü. Bir süre Türkçe ve Edebiyat öğ

Devamını Oku

Ka’bü’l-Ahbâr

( .... - 652) Beni İsrail'in (israil oğullarının) meşhur alimlerindendir. Yemen Yahudilerinden olup, Tevrat hakkındaki geniş bilgisiyle m

Devamını Oku

Hz. Ebû Bekir

(571 - 634) Asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm’dan sonra Hz. Muhammed (S.A.V.)'in ona Abdullah adını verdiği kaydedilir. Azaptan azad e

Devamını Oku

Mahmut Esat Coşan

14 Nisan 1938 tarihinde Çanakkale\'nin Ayvacık ilçesinde doğdu. Es’at Coşan’ın babasının adı Halil Necati Efendi, annesinin adı da Şâdiye

Devamını Oku

Muhyi'ddin Arabi

(1165 - 1240) Muhyi'ddin Arabi 17 Ramazan 560 (1165) tarihinde Endülüs’ün Mürsiye şehrinde doğdu. Sekiz yaşında babasıyla beraber İşb

Devamını Oku

M. Şerafeddin Yaltkaya

1879 yılında İstanbul'da doğdu. İlk tahsilinden sonra hafız oldu. Davutpaşa Rüştiyesinden ve Darü'l Muallimin'den mezun oldu. Cami derslerine devam et

Devamını Oku

Muhammed Han Kayani

1935 yılında Pakistan'ın Ravalpindi şehrine bağlı Lilhal köyünde doğdu. İlk, orta ve liseyi Sukho'da Islamic High School'da, yüksek okulu Pencab Ünive

Devamını Oku

Ali Rıza Hakses

Ali Rıza Hakses (1892 - 1983) Türkiye Cumhuriyetinin 9. Diyanet İşleri Başkanı olan Ali Rıza Hakses, 1892 yılında Kayseri İlinin Saray

Devamını Oku

Abdullah Beyefendi

Türk din adamı (İstanbul 1867-Mekke ?). Damat Ferit Paşa\'nın dördüncü kabinesinde şeyhülislamlığa atanan Abdullah Beyefendi (1920), Anadolu\'daki Mi

Devamını Oku

İsmail Gaspıralı

İsmail Gaspıralı (1851 - 1914) Türk dünyasının büyük düşünce adamlarından ve reformistlerinden biri olan Gaspıralı İsmail Bey, Kırım Har

Devamını Oku

Muhammed Esed

1900 yılında, Doğu Galiçya'nın Lvov şehrinde, Yahudi bir ailenin üç çocuğun ortancası olarak dünyaya geldi. Baba tarafından dedesi Czemowitz'de, matem

Devamını Oku

Dürrizade Abdullah Efendi

Türk din adamı (İstanbul 1769-ay.y. 1828). Şeyhülislâm Mehmet Arif Efendi\'nin oğlu olan Dürrizade Abdullah Efendi, Galata kadısı (1793), İstanbul kaz

Devamını Oku

Elmalılı M. Hamdi Yazır

1877 yılında Antalya'nın Elmalılı kazasında doğdu. Babası Numan Efendi, aslen Burdur'un Gölhisar kazası Yazır köyü halkındandır. Numan Efendi, küçük y

Devamını Oku