Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Yazarlar - Şairler

Yazarlar - Şairler kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sonraki -> >>

A. Yağmur Tunalı Yazıcıya Gönder
1955 yılında Kayseri Yahyalı'da doğdu. Asıl ismi Abdullah Postallı idi. Sonra Abdullah Yağmur Tunalı olarak değiştirdi. Kayseri İmam Hatip Lisesini bitirdi. Atatürk Üniversitesi'nde başladığı öğrenimine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fa...
Yaşam öyküsünün devamı
Abchibald Joseph Cronin Yazıcıya Gönder
(1896 - Ocak 1981) İngiliz romancı. Glaskow Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci iken Birinci Dünya Savaşına katıldı. Savaştan sonra hekim olarak çalıştı. Hatters's Castle (Şapkacının Şatosu, 1931) adlı ilk romanıyla çıkış yaptı. İlgi görünce art ar...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Ataşçı Yazıcıya Gönder
1973'te Elazığ'da doğan Abdullah Ataşçı, ilk, orta ve lise öğrenimini de burada tamamladı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Öyküleri; "Kül", "Kum", "Yaratı", "Yaratım", ÖyküŞiir", Felsefeci" ve "Felsefeyazın" gibi dergilerde yayımland...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Aşçı Yazıcıya Gönder
1921 yılında Burdur'da doğdu. İstanbul Haydarpaşa Lisesini bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne devam etti. Burdur Şeker Fabrikasında çalıştı. Önce şiir yazdı, sonra hikâyeye yöneldi. Hikâyeleri Vatan, Yenilik, Varlık, Pap...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Eşrefoğlu Rumî Yazıcıya Gönder
1353 yılında İznik'te doğdu. Mısır'dan Anadolu'ya göçmüş bir aileden gelir. Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed Medresesinde okudu. Alâüddin Ali'ye Danişmend oldu. Gördüğü bir rüya üzerine ilim yolunu terk eden Eşrefoğlu, batinî ilimler öğrenmek için Emir...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Kaya Yazıcıya Gönder
Abdullah Kaya 1947 yılında Kozluk'ta doğdu. İlkokulu Kozluk'ta, ortaokulu Batman'da, liseyi Siirt'te okudu. 1975'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Öğrencilik yıllarında Disk'e bağlı Tek-Bank-İş Sendikası'nda çalıştı. Ünive...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu Yazıcıya Gönder
1929 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da gördü. İ.Ü. Tıp Fakültesini bitirdi (1957). İç hastalıkları mütehassısı oldu. İstanbul'da Sosyal Sigortalar Kurumunda ve Gemlik Azot Sanayiinde çalıştı. Gemlik'te serbest hekimlik yaptı...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Rıza Ergüven Yazıcıya Gönder
1925 yılında Avanos'ta doğdu. Yozgat Lisesini ve İ. Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1952). Bir müddet öğretmenlik yaptı. Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı Haberler Dairesinde çalıştı. Daha sonra İsveç'e yerleşti. Burada İsveç Dili ve Edebi...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Satoğlu Yazıcıya Gönder
1934 yılında Kayseri'de doğdu. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulunu bitirdi. Kayseri'de günlük siyasî Hâkimiyet gazetesini (15 Haziran 1956-31 Mart 1971) ve Filiz (59 Sayı, 1958-1972) adlı aylık fikir ve sanat dergisini çıkardı. 1970'te Ankara'ya ta...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Zühdi Yazıcıya Gönder
1869 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Sultanîsini bitirdi. Saadet, Tarîk, Sabah, Tercüman-ı Hakikat, İkdam gazetelerinde çalıştı. Meşrutiyetin ilanından sonra Mahmud Sadık'la birlikte Yeni Gazete'yi çıkardı (1908). Önceleri İttihat ve Terakkî'...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sonraki -> >>