Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Yazarlar - Şairler

Yazarlar - Şairler kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sonraki -> >>

Agop Dilaçar Yazıcıya Gönder
22 Mayıs 1895 yılında İstanbul'da doğdu. Robert Kolej'i bitirdi (1915). İkinci Dünya Savaşında Kafkas ve Güney Cephesinde görev aldı; Almanlara Türkçe dersi verdi. 1918'de Beyrut'ta bir okulun müdürlüğüne getirildi. Lübnan'da ilk Ermeni gazetesi Lyu...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmed Dede Neşâtî Yazıcıya Gönder
Edirne'de doğdu. 1670'de Edirne Muradiye Mevlevîhanesine şeyh oldu. Edirne'de öldü.

Neşâtî Dede, Mevlevîler arasında keramet sahibi olarak bilinir. Hakkında menkabeler anlatılmıştır.

Neşâtî, Sebk-i Hindî'yi Türkçede en iyi temsil eden şairdir. ...

Yaşam öyküsünün devamı
Ahmed İhsan Tokgöz Yazıcıya Gönder
1868 yılında Erzurum'da doğdu. Şam Askerî Rüşdiyesini (1880), Üsküdar İdadîsini ve Mülkiye Mektebini (1886) bitirdi. Hariciye Tercüme Kaleminde memuriyete başladı. Buradan Tophane Müşirliğinde tercümanlığa geçti. Ümran adıyla haftalık dergi çıkardı ...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmed Remzi Akyürek Yazıcıya Gönder
1872 yılında Kayseri'de doğdu. Sıbyan mektebini ve rüşdiyeyi bitirdikten sonra özel olarak Arapça, Farsça ve edebiyat dersleri aldı. 1892'de İstanbul'a gitti. Yenikapı Mevlevîhanesi şeyhi Celâleddin Efendi'ye intisap etti. Bir yıl sonra Kayseri'ye d...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmed Sinan Çelebi Bîhiştî Yazıcıya Gönder
İstanbul'da doğdu. II. Bayezid tarafından yetiştirildi. Sancak beyliğine tayin edildi. Sonra saraydan ayrılıp Herat'a kaçtı. Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevâî'nin sohbetlerinde bulundu. Hüseyin Baykara onu hediyelerle II. Bayezid'a göndererek affetti...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmed-İ Dâî Yazıcıya Gönder
Germiyanlı olarak bilinir. Kütahya'da bir süre kadılık yaptı. Sonra Emir Süleyman'ın himayesine girdi. Çengnâme adlı ünlü eserini 1406'da Emir Süleyman adına kaleme almıştır. 1410'da Emir Süleyman öldürülünce Çelebi Mehmed'in himayesine giren Dâî, sa...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmedî Yazıcıya Gönder
1334 yılında doğduğu sanılıyor. Asıl adı İbrahim, lâkabı ise Tâceddin'dir. Germiyanlı veya Sivaslı olduğuna dair rivayetler vardır. Mısır'da Şeyh Ekmeleddin'den ders gördü. Beylikler döneminde yetişen Ahmedî önce Aydınoğulları'na, sonra Germiyanoğull...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Ada Yazıcıya Gönder
20 Mayıs 1947 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu.

İlk ve ortaokulu Ceyhan'da okudu. Ceyhan Lisesinde okurken öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. 1971'de Kayseri'ye yerleşti. Özel kuruluşlarda çalıştı. 1993'te emekli oldu. Şiirin yanın...

Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Altümsek Yazıcıya Gönder
1915 yılında Aydın'da doğdu.

İlk öğrenimini Söke'de yaptı. İzmir Öğretmen Okulunda orta öğrenimini tamamladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Rize, Çayeli, Ağrı, Sivas, Sinop, Edirne ve Seferhisar'da Türkçe öğretmenliği yaptı. Balıkesir ...

Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Ateş Yazıcıya Gönder
1917 yılında Birecik'in Ağcaköy'ünde doğdu. İlk tahsilini Maraş'ta, orta tahsilini Konya'da yaptı. Yüksek Öğretmen Okuluna bağlı olarak 1939'da Edebiyat Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Prof. Dr. Helmut Ritter'e asistan oldu. 1943'te doçentliğe, 1953't...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sonraki -> >>