Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Yazarlar - Şairler

Yazarlar - Şairler kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sonraki -> >>

Ahmet Atillâ Şentürk Yazıcıya Gönder
24 Eylül 1958 yılında İstanbul'da doğdu. 50. Yıl Yeşilköy Lisesini, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1980). 1983'te mezun olduğu fakülteye araştırma görevlisi olarak girdi. 1987'de "Başlangıçtan XVI. Asra Kadar Anadol...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Bican Ercilasun Yazıcıya Gönder
(1943- ): Yazar, ilim adamı. İzmir'de doğdu. ilk ve orta öğrenimini İzmir'de yaptı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1967). Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine Türk Dili asistanı olarak girdi. 'Kars ...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Büke Yazıcıya Gönder
19 Haziran 1970'te Manisa'nın Gördes ilçesinde doğdu. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Ölümsüz Öyküler Yayınevinin düzenlediği Xasiork 2002 Kısa Öykü Yarışmasında "Kayıp Dua Kit...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Caferoğlu Yazıcıya Gönder
17 Nisan 1899 yılında Azerbaycan-Gence'de doğdu. Ortaokulu Semerkand'da, liseyi Gence'de okudu (1916). Kiev Yüksek Ticaret Okuluna üç sene devam etti. Azerbaycan'a dönerek 1917 Rus İhtilâli'nden sonra Azerbaycan'ın bağımsızlığı için çalışan harekete ...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Cemil Akıncı Yazıcıya Gönder
1914 yılında Akka'da doğdu. 1929'da Kuleli Askerî Lisesini, Harbiye ve Topçu Okulunu bitirdi (1934). 1960' ta albay rütbesiyle ordudan emekli oldu. 1 Ocak 1984 yılında İstanbul'da öldü.

Dinî ve millî konuları işleyen romanlar yazdı. Rahat bir üsl...

Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Cevat Emre Yazıcıya Gönder
1877 yılında Girit'te doğdu. Harbiye Mektebinde okurken Fizan'a sürüldü (1895). Orada Hâtıra gazetesini çıkardı (1897). Sonra Fransa'ya kaçtı ve 1908'e kadar Avrupa'da kaldı. Meşrutiyetin ilânıyla yurda dönerek gazetecilik yaptı. Şurâ-yı Ümmet ve Sip...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Demirel Yazıcıya Gönder
1957'de Trabzon'da doğdu. Orta öğrenimini 1976'da Darüşşafaka Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1980'de Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans çalı...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Efe Yazıcıya Gönder
1955 yılında Kayseri'de doğdu. Ankara İmam Hatip Lisesini ve Ankara İktisadî Ticarî İlimler Akademisini bitirdi (1979). Diyanet İşleri Başkanlığında ve TRT Kurumunda çalıştı. Çocuk dergilerini yönetti.

Şiir, hikâye ve roman yazdı, ansiklopedi hazı...

Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Fakih Yazıcıya Gönder
Anadolu'da, çoğu XIII. yüzyılda yaşamış bazı mutasavvıf ve şairlerin taşıdıkları ortak ad ve mahlâstır. En az beş kişi bu adla bilinmekte ve bunlar birbirleri ile karıştırılmaktadır.

Birinci Ahmed Fakih'in Azerbaycanlı olduğu sanılıyor. Tebriz'in A...

Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Günbaş Yazıcıya Gönder
30 Ocak 1953 yılında İzmir'de doğdu.

İlk ve orta öğrenimini İzmir'de yaptı. Ege Üniver-sitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu bitirdi (1976). 1973'ten itibaren Basın-İş ve Tek Gıda-İş sendikaların-da çeşitli görevlerde bulundu. 1999'da Tekel'den emekl...

Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sonraki -> >>