Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8921
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Sahabeler

Sahabeler kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 Sonraki -> >>

Abdullah Bin Amr Bin Haram Yazıcıya Gönder
Ebû Câbir Abdullah Bin Amr Bin Haram El-Ensârî Es-Selemi. Uhud Savaşı’nda ilk şehit düşen sahabe. Benî Seleme kabilesinin ileri gelenlerinden olduğu için İkinci Akabe Biatı’nda Berâ Bin Marûr ile birlikte kabilesini temsil etti. Bedir...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Amr Bin As Yazıcıya Gönder
Ebû Muhammed Abdullah Bin Amr Bin El-Âs El-Kureşî. Hz. Peygamber’den duyduğu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabe. Hicretten yedi yıl kadar önce Mekke’de doğdu. Aralarında sadece on bir veya on iki yaş fark olduğu söyl...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Ayyaş Yazıcıya Gönder
Ebü’l-Hâris Abdullah Bin Ayyaş Bin Ebî Rebîa El-Kureşî El-Mahzûmî. Kıraat bilgisiyle tanınmış sahabe. Babası Ayyaş, ilk Müslümanlardandı; Habeşistan’a hicret etti, Abdullah orada dünyaya geldi. Sahabe olup olmadığı konusunda farklı gö...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Büdeyl Yazıcıya Gönder
Abdullah Bin Büdeyi Bin Verkâ’ El-Huzâî. Huzâa kabilesinin son reisi olup Mekke fethi sırasında veya fetihten önce Müslüman olduğu rivayet edilmektedir. Huneyn, Tâif ve Tebük seferlerine katıldı. Halife Osman devrinde Abdullah Bin Âmir ile bir...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Cafer Bin Ebû Talib Yazıcıya Gönder
Ebû Ca’fer Abdullah Bin Cafer Bin Ebî Tâlib. Hz. Ali’nin yeğeni ve Habeşistan’da doğan ilk sahabe. Babası Ca’fer-i Tayyar Habeşistan’a hicret eden sahabelerdendir. Ailesiyle birlikte Habeşistan’dan Medine’y...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Ced Yazıcıya Gönder
Abdullah Bin El-Cedd Bin Kays El-Ensârî. Kaynaklarda Bedir ve Uhud savaşlarına katıldığı zikredilmekte, ancak ölüm tarihi hakkında bilgi verilmemektedir. Hazrec kabilesinin Benî Selime koluna mensup olan Abdullah, Muâz Bin Cebel’in kardeşidir...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullâh b. Zübeyr Yazıcıya Gönder
Zübeyr bin Avvam'ın oğludur. Annesi Esma binti Ebubekir Sıddîk'dır. Hicretden yirmi ay sonra doğdu. İsmini, Resulullah Efendimiz koydu. Cesur, kuvvetli ve kahraman bir kişiydi. Geceleri ibadet eder, gündüzleri oruç tutardı. Tunus harbinde, 120 bin dü...
Yaşam öyküsünün devamı
Cafer-i Tayyar Yazıcıya Gönder
Efendimizin dedeleri Abdülmuttâlib ölümünün yaklaştığını hissettiğinde derin derin düşünmeye başlar. Öyle ya oğlu Abdullah’ın yetimi gül yüzlü Muhammed’i kime emanet etmelidir? Ona en iyi kim bakar? O akşam aile meclisini toplar konuyu en...
Yaşam öyküsünün devamı
Zeyd bin Harise Yazıcıya Gönder
575 yılında Yemen'de doğdu. Sekiz yaşında ailesinin yanından kaçırılarak Mekke'ye götürüldü. Burada köle olarak satıldı. Hakim bin Hizam onu alarak halası Hatice'ye hediye etti. Hazreti Hatice, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'le evlend...
Yaşam öyküsünün devamı
Cabir b. Abdullah Yazıcıya Gönder
Ensâr-ı kirâmın büyüklerindendir. İkinci Akabe anlaşmasında babası ile idi "radıyallahü teâlâ anhümâ". Bedr ve Uhudda küçük idi. Diğer onsekiz gazâda bulundu. Ömrü sonunda gözlerine perde geldi. Yezîdin kumandasındaki ordu ile İstanbul muhâsarasında ...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 Sonraki -> >>