Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Tarihî kişilikler

Tarihî kişilikler kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>

Acem Alisi Yazıcıya Gönder
İran asıllı Türk mimarı (Tebriz ?- ? 1 539). Yaşamı üstüne yeterli bilgi bulunmayan Acem Alisi'nin (Acem İsa da denir), İran'dan dönen Selim I tarafından İstanbul'a getirildiği sanılmaktadır. Başlıca yapıtları: Çobanmustafapaşa külliyesi (Gebze), Su...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Fevzi Efendi Yazıcıya Gönder
Türk dilcisi (Kütahya 1802- İstanbul 1864). Harbiye'de ve idadide Arapça dersleri veren Abdurrah-man Fevzi Efendi, Türkçe'ye hiç değer verilmediği bir dönemde yaşamasına karşın, 25 yıl çalışarak (1847-1872) Türkçe'nin özelliklerini belirleyen değerli...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Hıbri Efendi Yazıcıya Gönder
Türk tarihçisi, bilgini ve şairi (Edirne 1603-Serez 1676). İlköğrenimini Edirne'de gören Abdurrahman Hıbri Efendi, medrese öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Müderrisliklerde bulunup, Serez kadısıy- ken öldü. Başlıca yapıtları: Enis ül-Müsâmirin (Edi...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Münip Efendi Yazıcıya Gönder
Türk tarihçisi (İstanbul ?-ay.y. 1742). Fihrist-i Düvel (Devletler Fihristi, 1725) adlı yapıtında, Âdem peygamber ile XVIII. yy. arasındaki 124 devletin kuruluş ve yıkılışlarını, hükümdarlarının soyağaçlarını ele aldı.
Yaşam öyküsünün devamı
Kirimi Abdülgaffar Efendi Yazıcıya Gönder
Kırımlı tarihçi (XVIII. yy.). Giray Han'ın buyruğuyla önce Karasu'daki evinde gözaltına alınan, sonra Soğucak kalesine sürülen Kirimi Abdülgaffar Efendi, sürgündeyken Umdet ül-Ahbar (1774) adlı kitabını yazmıştır. Üç bölümlü kitabın birinci bölümünde...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdülhalim Ağa Yazıcıya Gönder
Türk bestecisi (1710 M 802 ?). Enderun'da yetişen Abdülhalim Ağa, suzidil makamını ilk kez kullanmış, bestelerinden onsekizi günümüze kalmıştır.
Yaşam öyküsünün devamı
Ömeroğlu Abdülkadir Yazıcıya Gönder
Arap dilcisi (Bağdat 1621-Kahire 1682). Türkçe ve Farsça öğrenen Ömeroğlu Abdülkadir, üç yapıtıyla büyük ün yapmıştır: Arapça'yla ilgili Hizanet ül-Edeb; Farsça'yla ilgili Lûgat-i Şehname; Farsça-Arapça-Türkçe olarak hazırladığı Firdevs sözlüğü.
Yaşam öyküsünün devamı
Abdülkadir Geylani Yazıcıya Gönder
Kadiri tarikatının kurucusu (Geylan 1078-Bağdat 1166). Bağdat medresesinde okuyan Abdülkadir Geylani (Gavsi Azam da denir), şafii mezhebinden çıkarak han- beli mezhebine girdi ve kendini dine adadı. Ebu Sad medresesinde ders verip (1134), dinsel kita...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdülmelik Bin Mervan Yazıcıya Gönder
Emevi halifesi (Medine 646-Şam 705). Babası halife Mervan'dan sonra halife olan Abdülmelik Bin Mervan (Nisan 685). Mekke'de halife ilan edilen Abdullah Bin Zübeyr'le ve çeşitli ayaklanmacılarla (Muhtar üs-Sakafi, Amr Bin Said) uğraşarak, bütün rakipl...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdülmümin Bin Ali Yazıcıya Gönder
Muvahhitler devletinin kurucusu (Tlemsen 1094-Sali 1163). Zanata kabilesinden olan Abdülmümin Bin Ali, Muvahhitler devletinin temellerini atmış olan Mehdi Bin Tumart'ın yanına gidip, güvenini kazandı. Başkomutanlığa (1123) getirilip, Mehdi ölünce yer...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>