Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8924
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Türk büyükleri

Türk büyükleri kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki -> >>

Attilâ Yazıcıya Gönder
395 yılında doğdu. Hun Devleti'nin kurucularından Muncuk'un oğludur. 434 yılında kardeşi Bledu ile birlikte İmparatorluğun başına geçti. Bir süre sonra kardeşinin öldürülmesiyle Tuna kıyılarından Çin Seddi'ne kadar uzayan imparatorluğun tek hâkimi ol...
Yaşam öyküsünün devamı
Piri Reis Yazıcıya Gönder
(1465-1552) Osmanlı, denizci. Dünya haritaları ve denizcilik kitabıyla tanındı. 1465-1470 arasında Gelibolu'da doğdu. Kahire'de öldü. Asıl adı Muhiddin Pirî'dir. Karamanlı Hacı Ali Mehmed'in oğlu ve ünlü Osmanlı denizcisi Kemal Reis'in yeğe...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Kara Yazıcıya Gönder
(1870-1902) Türk, güreşçi. İlk dünya güreş şampiyonluğunu kazandı. Bugün Bulgaristan sınırları içinde bulunan Deliorman'ın Hezargrad kasabasında doğdu. Küçük yaşta güreşe başladı. Döneminin ünlü pehlivanlarından Hergeleci İbrahim'in çırağı ...
Yaşam öyküsünün devamı
Mevlüt Şafak Yazıcıya Gönder
Erzurum’un Şenkaya ilçesi Bardız bucağı Çermik köyünde 1928 yılında doğdu. Yedi yaşında bir oyun sırasında gözlerini kaybetmiştir. Evli ve yedi çocuk babasıdır. Geçimini âşıklık geleneğini devam ettirerek sağlayan şafak kendi deyişlerini söyl...
Yaşam öyküsünün devamı
Abbas Ağa Yazıcıya Gönder
Dârüssaâde ağası. Hatice Turhan Sultan’ın baş ağası olup Muslih Ağa’nın ölümü üzerine Dârüssaâde ağalığına tayin edildi (9 Nisan 1668). 16 Temmuz 1671’de azledilerek Mısır’a gönderildi. Mısır’da ikameti sırasında orad...
Yaşam öyküsünün devamı
Abbas Bin Ahmed Bin Tolun Yazıcıya Gönder
Tolunoğulları Devleti’nin kurucusu Ahmed Bin Tolun’un büyük oğlu. Fustat yakınlarında Abbâse’de doğdu. Annesi Sâmerrâ’daki büyük Türk emirlerinden Yârcûh’un kızı idi. Abbas diğer kardeşten gibi babasının sıkı disiplin...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Birri Efendi Yazıcıya Gönder
Türk devlet adamı (İstanbul 1743-ay.y. 1798). 1768 seferine katılan Abdullah Birri Efendi, 1775'te ser- halife oldu. Ziştovi (1791) ve Yaş (1792) antlaşmalarında başmurahhaslık yapıp, İstanbul'a dönünce, rütbesi indirildi. Mustafa lll'ün kızı Beyhan ...
Yaşam öyküsünün devamı
Orhan Gazi Yazıcıya Gönder
1281 senesinde Söğüt' te doğdu. Şeyh Edebali ve Dursun Fakih gibi alimlerden ilim öğrenip, feyz aldı. Gençliğinden itibaren Bizans tekfurlarıyla olan gazalara katıldı. Kumandanlık ve devlet idaresi konusunda bilgi ve tecrübe kazandı. Babasının yaşlıl...
Yaşam öyküsünün devamı
Kırımlı Abdullah Ramiz Paşa Yazıcıya Gönder
Türk devlet adamı (Kırım 1765-Yerköy 1813). Kırım kazaskeri Seyit Feyzullah Bey'in oğlu olan Kırımlı Abdullah Ramiz Paşa, Medrese öğreniminden sonra, Mısır'da ordu kadılığı yaptı. İstanbul'a dönünce Humbarahane'yi ve Hendesehane'yi düzenledi. Şumnu'd...
Yaşam öyküsünün devamı
Kadı Abdurrahman Paşa Yazıcıya Gönder
Türk devlet adamı (Alaiye ?-ay.y. 1809). Çeşitli mutasarrıflıklarda ve valiliklerde bulunan Kadı Abdur-rahman Paşa, Konya valisiyken (1803-1807) Konya'da Nizamıcedit birliklerini kurdu. İstanbul'a çağrılıp (1808), yeni kurulan Sekbanıcedit ordusunun ...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki -> >>