Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Türk büyükleri

Türk büyükleri kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki -> >>

Abdülbaki Arif Efendi Yazıcıya Gönder
Türk devlet adamı, şairi, hattatı ve müzikçisi (İstanbul 1663-ay.y. 1713). Mahzen kâtibi Mehmet Efen- di'nin oğlu olan Abdülbaki Arif Efendi, medrese öğrenimi gördü. Müderrislikte, Selanik, Bursa, Mısır ve İstanbul kadılıklarında, Anadolu ve Rumeli k...
Yaşam öyküsünün devamı
Mehmet Abdülhalim Paşa Yazıcıya Gönder
Türk devlet adamı ve müzikçisi (Kahire 1830-İstanbul 1894). Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu olan Mehmet Abdülhalim Paşa (Prens Abdülhalim Paşa da denir), vezirlik ve nazırlıklarda bulundu. Klasik Türk müziği repertuvarını notaya aldırdı. Bestelerin...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Paşa I Yazıcıya Gönder
Türk devlet adamı ve komutanı (İstanbul 1700'e doğru- Bağdat 1747). Bağdat valisi Eyüplü Hasan Paşa'nın oğlu olan Ahmet Paşa onbeş yaşında Basra valiliğine atanıp, ondokuz yaşında vezirliğe yükseltildi (1719). Bağdat valiliği (1724), Hemedan bölgesi ...
Yaşam öyküsünün devamı
Humbaracıbaşı Ahmet Paşa Yazıcıya Gönder
Fransız asıllı Türk devlet adamı (Coussac, Bonneval 1675-İstanbul 1747). Fransız donanmasında subaylığa yükselip, Dieppe, La Hoque ve Cadiz deniz savaşında çok başarılı olan, kara ordusuna geçip (1698), İtalya'ya karşı savaşan (1701 ) Kont Claude Ale...
Yaşam öyküsünün devamı
Kara Ahmet Paşa Yazıcıya Gönder
Türk devlet adamı (öl. İstanbul 1555). Enderun'da yetişip, Rumeli beylerbeyliğine yükselerek, Macaristan seferine (1543) katılan Kara Ahmet Paşa, üçüncü vezirliğe yükseltilip (1544), İran seferinde doğu sınırı serdarlığına getirildi (1548) ve Kemah't...
Yaşam öyküsünün devamı
Melek Ahmet Paşa Yazıcıya Gönder
Türk devlet adamı (öl. İstanbul 1662). Sarayda yetişip, silahtarlığa getirildi (şişmanlığından ötürü "Malak" lakabıyla anılıyordu; ama, rütbesi yükselince takma adı "Melek"e dönüştürüldü). Diyarbakır ve Musul'da görev alıp, Kubbealtı vezirliğine yüks...
Yaşam öyküsünün devamı
Tarhuncu Ahmet Paşa Yazıcıya Gönder
1653 yılında Mat / Arnavutluk'ta doğdu. Türk devlet adamı. Devşirme olarak İstanbul'a getirilip, Enderun'da yetişerek, Sadrazam Hezarpare Ahmet Paşa'nın kethüdalığına getirilen (1648) Tarhuncu Ahmet Paşa, Mısır beylerbeyliğine atandıysa da (1649), gö...
Yaşam öyküsünün devamı
Recai Akçay Yazıcıya Gönder
Türk mimarı Bartın da 1909 yılında doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirip (1931), Ankara stadyumu, Koçzade hanı ve Ziraat Vekâleti binasının tasarımını yaptı. Mersin, Manisa ve İzmit belediyelerinde, Bayındırlık Bakanlığı şehirci...
Yaşam öyküsünün devamı
Gazneli Mahmut Yazıcıya Gönder
Gazneli Mahmut (d. 2 Kasım 971 - ö. 30 Nisan 1030) (Farsça Yemin el-Devlet Mahmut) (Tam ismi: Yemin el-Devlet Abdülkasım Mahmut ibn Sebük Tigin), 998-1030 yılları arasında Gazne Devleti'nin hükümdarı.

Hayatı
Sebük Tegin'in en büy...
Yaşam öyküsünün devamı
Gedik Ahmed Paşa Yazıcıya Gönder
Gedik Ahmet Paşa Fatih Sultan Mehmet saltanatında 1474-1477 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Kökeni bilinmemektedir. II. Murat döneminde içoğlanı olarak saraya girmiş olması devşirme kökenli olduğunu akla getirm...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki -> >>