Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Bilim insanları

Bilim insanları kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>

Abdullah Bin Ali El-Vezir Yazıcıya Gönder
Abdullah Bin Ali Bin Ahmed Es-San’anî Yemenli Zeydî âlim, tarihçi. El-Vezîr veya İbnü’l-Vezîr diye de tanındı. Hz. Hasan’ın soyundandır. 1663’te San’a’da doğdu. Ali Bin Yahya El-Birtî, Hüseyin Bin Muhammed El-Mağ...
Yaşam öyküsünün devamı
Ebü\'l - Kasım Abbâs Bin Firnâs Bin Verdûs Yazıcıya Gönder

Endülüslü astronom, filozof ve şairdir. Endülüs'ün Ronda bölgesindeki T9-kemnâ'nın köylerinden birinde doğdu. Hayatı hakkında. Berberi asıllı azatlı bir köle olduğu dışında fazla bilgi yoktur. Daha gençliğinde felsefe, kimya, astronomi ve edebi...
Yaşam öyküsünün devamı
Abbas Vesim Efendi Yazıcıya Gönder

Osmanlı tabibi ve astronomi bilginidir. Halk arasında "Kambur" (ei-Ahdeb) lakabıyla tanınır. Bursalı Tabip Ömer ŞrfâTnln oğlu okluğu ve tıp ilmiy­le Farsça'yı ondan öğrendiği sanılmak­tadır. Ayrıca tıp tahsilinde Bursalı Tabip AN Efendi ile Kaz...
Yaşam öyküsünün devamı
Albert Kohen Erkip Yazıcıya Gönder
Albert Kohen Erkip, Türk matematikçi akademisyendir. Halen Sabancı Üniversitesi öğretim üyesidir. Ankara Fen Lisesi'nden mezuniyetinden sonra Lisans derecesini Matematik dalında 1974 yılında ODTÜ'den, doktora derecesini aynı dalda 1979 yılında Kalif...
Yaşam öyküsünün devamı
Sedat Topçu Yazıcıya Gönder
Prof.Dr.Sedat Topçu Bartın'da doğdu. İlk ve Orta okulu doğduğu kentte, liseyi İstanbul-Kabataş Erkek Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini yedek subay öğretmen olarak İstanbul...
Yaşam öyküsünün devamı
Karaçelebizade Abdülaziz Efendi Yazıcıya Gönder
Türk din ve bilim adamı, şairi (İstanbul 1591-Bursa 1658). Çeşitli medreselerde ders veren Karaçelebizade Abdülaziz Efendi, Sadrazam Merre Hüseyin Paşa'ya karşı Fatih camisinde başlayan ayaklanmaya katıldığı için Bursa'daki Molla Hüsrev medresesine s...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Dai Yazıcıya Gönder
Türk bilgini ve şairi (XV. yy.). Yaşamı üstüne kesin bilgi bulunmayan Ahmet Dai, Latifi'ye göre "Vilayet-i Germiyandan ve Mir Süleyman şairlerindendir". Buna benzer kayıtlardan öğrenildiğine göre, önce Germiyanoğullarının, sonra da Bayezit l'in (Yıld...
Yaşam öyküsünün devamı
Çağrı Kürşat Yüce Yazıcıya Gönder
16.08.1977 tarihinde Adana’nın Kozan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kozan’da tamamladı. 1994–98 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği bölümünde okudu. Buradan mezun olduktan sonra,...
Yaşam öyküsünün devamı
Cahit Arf Yazıcıya Gönder
1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını bitirdi. Yurda döndüğünde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde profesör ve ordinaryus profersörlüğe yükseldi. Burada 1962 yılına kadar çalıştı. Daha sonra Robert Koleji'nde Matematik dersleri ver...
Yaşam öyküsünün devamı
Carl Friedrich Benz Yazıcıya Gönder
Carl Friedrich Benz (1844 - 1929) Alman mühendis Benz, Gottfried Daimler ile birlikte, otomobilin babası sayılmaktadır. Teknik çalışmalarıyla Daimler, Benz şirketinin 20. yüzyıldaki yükselişi için temel taşı koymuş oldu. Benz, Karlsru...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>