Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8922
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İslam âlimleri

İslam âlimleri kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki -> >>

Abdan El-Ezdî Yazıcıya Gönder
Ebû Abdirrahmân Abdullah Bin Osman Bin Cebele El-Ezdî Horasanlı hadis hafızı. Daha çok “Abdan” lakabıyla tanınan Abdullah Bin Osman 762’de doğdu. Genç yaşta hadis tahsiline başladı. Hocaları arasında babası Osman Bin Cebele, Mâli...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdan El-Mervezi Yazıcıya Gönder
“Abdan” diye şöhret bulduğu için birçok kaynakta Abdan Bin Muhammed olarak zikredilen Abdullah, 835’te Merv’de doğdu. Horasan bölgesi muhaddislerinden hadis tahsil ettikten sonra Irak ve Hicaz’a gitti; orada da Kuteybe B...
Yaşam öyküsünün devamı
Himmetzade Abdi Yazıcıya Gönder
Vaiz, mutasavvıf-şair ve musikişinas. Şeyh Abdullah Efendi adıyla da bilinir. Bayramiyye tarikatı şeyhlerinden Himmet Efendi’nin oğludur. 1640’ta İstanbul’da doğdu ve tahsilini orada yaptı. Bilhassa tefsir ve hadis ilimlerinde ke...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Ahmed Bin Hanbel Yazıcıya Gönder
Ebû Abdurrahman Abdullah Bin Ahmed Bin Muhammed Bin Hanbel Eş-Şeybânî. 828 yılında Bağdat’ta doğdu. Daha çocukken hadis öğrenmeye karşı büyük bir istek duyarak başta babası olmak üzere pek çok muhaddisten ders aldı. Hocaları arasında, bir kısm...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bosnevî Yazıcıya Gönder
Fusûsu’l-Hikem şerhiyle tanınan âlim ve mutasavvıf. 1584 yılında doğdu. Tahsiline doğum yeri olan Bosna’da başladı, İstanbul’da devam etti. Devrinin ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Bursa’ya giderek orada Hasan Kabâd...
Yaşam öyküsünün devamı
Paşmakçızade Abdullah Efendi Yazıcıya Gönder
Türk din adamı (Üsküdar 1680-Konya 1732). Çeşitli illerde kadılık yapan Paşmakçızade Abdullah Efendi, Patrona Halil ayaklanmasını önlemek için çalışanlar arasında yer aldı, Damat İbrahim Paşa'nın zor kullanma isteğini, kan akıtmamak için engelledi. D...
Yaşam öyküsünün devamı
Yenişehirli Abdullah Efendi Yazıcıya Gönder
Türk din adamı (Bursa ?-İstanbul 1743). Halep, Bursa, orduyu hümayun kadılıklarından sonra, şeyhülislâmlığa getirilen Yenişehirli Abdullah Efendi, oniki yıl (1718-1730) şeyhülislâmlık yaptı. Patrona Halil ayaklanmasında adı başı istenenler listesinde...
Yaşam öyküsünün devamı
Mevlanâ Muhammed Ali Yazıcıya Gönder
Hindistan'ın Kâpurthala eyaletinin Murâr kasabasında doğdu. İlk ve orta öğretimden sonra Pencab Üniversitesi'ne girdi ve 1894 yılında Matematik lisansı ile mezun oldu.

Lahore Islamia College'de Matematik öğretmenliği yaparken, aynı zamand...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Zeyd Bin Âsim Yazıcıya Gönder

Meşhur kadın sahâbî Ümmü Umâre'nin iki oğlundan biri olduğu için İbn Ümmü Umâre diye şöhret buldu. Uhud Savaşı'nda Hz. Peygamber'i yakından savunarak onun takdirini kazandı. Abdullah ve ailesinin Uhud Savaşı'nda gösterdikleri kahramanlık, Hz. P...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Ziba\'râ Yazıcıya Gönder

Kureyş kabilesinin Sehm boyuna mensuptur. Babası Ziba'râ, annesi Âttke bint Abdullah Bin Amr'dır. Doğum ve ölüm tarihleri kaynaklarda zikredilmemektedir. Câhiliye devrinde Kureyş kabilesinin en büyük şairlerinden biriydi. Fil Vak'ası üzerine sö...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki -> >>