Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İslam âlimleri

İslam âlimleri kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki -> >>

Abdurrahman Bin Rüstem Yazıcıya Gönder

Aslen İranlı olup Tunus'ta doğdu. Babasını küçük yaşta kaybettiği için üvey babasının yanında büyüdü. Daha sonra onunla birlikte Kayrevan'a giderek oraya yerleşti. Kayrevan'da Haricî görüşlerini benimsedi ve İbâzîler'in "hameletü'l-ilm" adını v...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Abdülmuttalip Yazıcıya Gönder
Hz. Muhammed'in babası (Mekke 543 -Medine 570) Yaşamı konusunda kesin bilgi bulunmayan Abdullah Bin Abdülmuttalip'le ilgili tek bilinen, ticaretle uğraştığı ve Hz. Muhammed'in doğuşundan kısa süre önce öldüğüdür.
Yaşam öyküsünün devamı
Yedikuleli Abdullah Bin Seyyit Hasan Haşimi Yazıcıya Gönder
Osmanlı hattatı (İstanbul - 1731). Hattat Hafız Osman'dan ders alan Yedikuleli Abdullah Bin Seyyit Hasan Haşimi, Yedikule İmrahor camisi imamlığı yaptı. Ahmet lll'ün isteğiyle yirmidört Kur'an yazdı. Pek çok öğrenci yetiştirdi.
Yaşam öyküsünün devamı
Ebu Bekir Yazıcıya Gönder
Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Islâm'i teblige baslamasindan sonra ilk iman eden hür erkeklerin; rasit halifelerin, asere-i mübesserenin ilki. Câmiu'l Kur'an, es-Siddîk, el-Atik lakaplariyla bilinen büyük sahabi.

Kur'ân-i Kerim'de hicret siras...
Yaşam öyküsünün devamı
Buhârî Yazıcıya Gönder
Buhârî (810 - 869) Hadis bilginlerinin en büyüklerinden Muhammed el-Buhârî, Hicri 13 şevvâl 194 / Miladi 21 Temmuz 810 tarihinde Buhara'da doğdu. Bundan dolayı da Buhârî nisbetiyle anılmasına sebep olmuştur. Tam adı Ebû Abdullah Muhammed...
Yaşam öyküsünün devamı
Ateşbaz-ı Veli Yazıcıya Gönder
Ateşbaz-ı Veli ( .... - 1285) Ateşbaz-ı Veli, Hz. Mevlana’nın muasırı olup, esas ismi Şemseddin Yusuf, babasının adı ise İzzeddin’dir. Ateşbaz-ı Veli olarak ün yapmış ve gönüllerde taht kurmuştur. Ateşbaz-ı Veli’nin Bah...
Yaşam öyküsünün devamı
Dürrizade Abdullah Efendi Yazıcıya Gönder
Türk din adamı (İstanbul 1769-ay.y. 1828). Şeyhülislâm Mehmet Arif Efendi'nin oğlu olan Dürrizade Abdullah Efendi, Galata kadısı (1793), İstanbul kazaskeri (1800), Anadolu kazaskeri (1801) oldu. Kabakçı Mustafa ayaklanmasından sonra, ayaklanmacıların...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Beyefendi Yazıcıya Gönder
Türk din adamı (İstanbul 1867-Mekke ?). Damat Ferit Paşa'nın dördüncü kabinesinde şeyhülislamlığa atanan Abdullah Beyefendi (1920), Anadolu'daki Milli Mücadele aleyhine fetvalar verdiği için İtalya'ya kaçtı (1921). Sonra Mekke'ye gitti (1924). Yüzel...
Yaşam öyküsünün devamı
Muhyi'ddin Arabi Yazıcıya Gönder
(1165 - 1240) Muhyi'ddin Arabi 17 Ramazan 560 (1165) tarihinde Endülüs’ün Mürsiye şehrinde doğdu. Sekiz yaşında babasıyla beraber İşbiliye (bugünkü Sevilla)- ya geldi. Henüz çocuk denecek yaşta kendisiyle görüşen İbn Rüşd, onunla gör...
Yaşam öyküsünün devamı
Hz. Ebû Bekir Yazıcıya Gönder
(571 - 634) Asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm’dan sonra Hz. Muhammed (S.A.V.)'in ona Abdullah adını verdiği kaydedilir. Azaptan azad edilmiş mânâsına "atik"; dürüst, sadık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da "sıddık" lâkabıyla anılm...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki -> >>