Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İslam âlimleri

İslam âlimleri kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki -> >>

Ka’bü’l-Ahbâr Yazıcıya Gönder
( .... - 652) Beni İsrail'in (israil oğullarının) meşhur alimlerindendir. Yemen Yahudilerinden olup, Tevrat hakkındaki geniş bilgisiyle meşhur olmuştur. Hz. Muhammed (S.A.V.)'in vasıflarını kutsal kitaplarından öğrenip müslüman olmuş ve ...
Yaşam öyküsünün devamı
Naim Hazım Ülkü Onat Yazıcıya Gönder
(1889 - 1953) Dil Bilgini, Naim Hazım Ülkü Onat 1889 yılında Konya'da doğdu.Konya'da medrese öğrenimi gördü. Bir süre Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı.Meşrutiyet döneminde olduğu gibi Milli Mücadele döneminde de cesur kalemleriyle hiz...
Yaşam öyküsünün devamı
Ulu Arif Çelebi Yazıcıya Gönder
(1272 - 1320) Ulu Arif Çelebi, Sultan Veled Hazretleri’nin büyük oğludur. Annesi Selahaddin-i Zerkubi’nin kızı Fatma Hatun’dur. 670 Hicri ve 1272 Miladi yılı Zilkade ayının 8. Salı günü dünyaya geldi. Ulu Arif Çelebi...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Yasin Yazıcıya Gönder
İslâm komutanı (öl. 1059). Sanhaca Berberileri arasında İslâm dinini yaymaya çalışan Abdullah Bin Yasin, Susa'da "ribat" adı verilen bir müstahkem medrese kurdu (buradan çıkarak İslâm'ı yaymaya çalışan din savaşçılarına "Murabıtlar" adı verildi). Tak...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman I Bin Muaviye Yazıcıya Gönder
Endülüs Emevileri devletinin kurucusu (? 731-Kurtuba 788). Emevi halifesi Hişam'ın torunu olan Abdurrahman I Bin Muaviye, Abbasilerin soyuna uyguladıkları kıyımdan kurtulup, önce Filistin'e ve Mısır'a, sonra Septe'ye ve İspanya'ya geçti (Eylül 755). ...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdülaziz Bin Suud Yazıcıya Gönder
Suudi Arabistan kralı (Riyad 1880'e doğru-ay.y. 1953). Necit emiri unvanıyla babası Abdurrahman'ın yerine geçen (1902) Abdülaziz Bin Suud, başkent Riyad'ı geri aldı. Tarikatçılar sayesinde ülkenin büyük bölümüne egemen oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda ...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdülmecit Sıvasi Yazıcıya Gönder
Türk din adamı ve şairi (Zile 1563'e doğru- İstanbul 1639). Halvetiyenin şemsiye kolunun kurucusu amcası Şemsettin Sıvasi'nin halifesi olan Abdülmecit Sıvasi, Mehmet lll'ün çağrısıyla İstanbul'a gelerek hocalık yaptı; tarikatını yaymak için camilerde...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdürrezzak Yazıcıya Gönder
Türk din adamı ve yazarı.Eyüp Sultan Camisi müezzinbaşılarından Adbülgani Efendi'nin oğlu olan Abdürrezzak, öğrenimini tamamladıktan sonra, aynı caminin müezzinbaşısı ve cuma vaizi oldu. Edebiyat tarihi açısından önemli sayılan biyografik eserler ver...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Bin Yahya Yazıcıya Gönder
Yemen imamı (Taiz 1895-Sana 1962). Kardeşi Yahya'nın öldürülmesiyle imam olan (1948) Ahmet Bin Yahya, iki kardeşini idam ettirerek, oğlu Muhammet el- Bedr'i tahta vâris yaptı. Komünist ülkelerle iyi ilişkiler kurarak sanayi, askerî donatım gereçleri ...
Yaşam öyküsünün devamı
Müneccimbaşı Ahmet Dede Yazıcıya Gönder
Türk din adamı, tarihçisi ve müzikçisi (Selanik 1631-Mekke 1702). Öğrenim görmek istediğinden baba mesleği çuhacılığı bırakıp, Selanik mevlevihanesi şeyhi Mehmet Efendi'ye kapılanarak mevlevi olan Müneccimbaşı Ahmet Dede, İstanbul'a gelerek (1665), G...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki -> >>