Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İslam âlimleri

İslam âlimleri kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki -> >>

Mehmed Zâhid Kotku Yazıcıya Gönder
Mehmed Zâhid Kotku (1897 - 1980) 20. yüzyılın büyük İslâm alimlerinden biri olan Mehmed Zâhid Kotku, 1897 yılında Bursa'da doğdu. Babası ve annesi Kafkasya'dan göç eden müslümanlardandır. Dedeleri ise Kafkasya'da Sirvan'a bağlı eski b...
Yaşam öyküsünün devamı
Mevlâna Celâleddin Rumî Yazıcıya Gönder
İslam âleminin büyük âriflerinden olan Mevlânâ Celâleddin Muhammed, 6 Rebiülevvel 604 (30 Eylül 1207) tarihinde Belh’te dünyaya gözlerini açar. Babası, Bahâ-i Veled adıyla ünlenmiş olan Sultanu’l-Ulemâ Bahâeddin Muhammed, annesi ise Mümin...
Yaşam öyküsünün devamı
Muhammed Esed Yazıcıya Gönder
1900 yılında, Doğu Galiçya'nın Lvov şehrinde, Yahudi bir ailenin üç çocuğun ortancası olarak dünyaya geldi. Baba tarafından dedesi Czemowitz'de, matematik ve fizikte uzmanlığı olan ve astronomiye de ilgisi bulunan satranç ustası bir hahamdı. Babası i...
Yaşam öyküsünün devamı
Muhammed Han Kayani Yazıcıya Gönder
1935 yılında Pakistan'ın Ravalpindi şehrine bağlı Lilhal köyünde doğdu. İlk, orta ve liseyi Sukho'da Islamic High School'da, yüksek okulu Pencab Üniversitesinde okudu (1951). Pakistan Deniz Harb Okulu'nda 4 yıl okuduktan sonra elektronik ve telekomin...
Yaşam öyküsünün devamı
Muhammed Raşid Erol Yazıcıya Gönder
23.3.1930 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde doğdu. Babası Gavsi Bilvanisi Seyyid Abdulhakim Hüseyni olup Nakşibendi büyüklerindendir. Dedeleri Seyyid Muhammed Şeyh Muhammed Diyauddin'in halifelerindendir. Baba ve dedeleri ili...
Yaşam öyküsünün devamı
Musa Carullah Birgiyev Yazıcıya Gönder
Musa Carullah Birgiyev (1875 - 1945) 1875 yılında Rusya'nın Rostov - Na_Don şehrinde doğdu. Babası Yârullah Efendi, annesi Habibullah Efendi'nin kızı Fatıma Hanım'dır. İlk öğrenimini annesi Fatıma Hanım'dan aldı. 11 yaşında Rostov Rus ...
Yaşam öyküsünün devamı
Nihat Hatipoğlu Yazıcıya Gönder
1955 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu okudu. 1975 yılında Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalı...
Yaşam öyküsünün devamı
M. Şerafeddin Yaltkaya Yazıcıya Gönder
1879 yılında İstanbul'da doğdu. İlk tahsilinden sonra hafız oldu. Davutpaşa Rüştiyesinden ve Darü'l Muallimin'den mezun oldu. Cami derslerine devam etti. Fatih Dersiâmlarından Manastırlı İsmail Hakkı Bey'den tefsir, Şirvanlı Halis Efendi'den Makalât ...
Yaşam öyküsünün devamı
Pir Esad Sultan Yazıcıya Gönder
Pir Esad Sultan ( .... - 1263) Hz. Mevlana ile muasır velilerden birisi de halkın Pisili Sultan olarak bildiği Pir Esad Sultan'dır. Türbesi ve zaviyesi, Pir Esad mahallesindedir. Bu gün, türbenin doğusunda bulunan zaviye ve mescidden ese...
Yaşam öyküsünün devamı
Şems-i Tebrizi Yazıcıya Gönder
Şems-i Tebrizi (1185 - 1247) 1185 yılında Tebriz’de dünyaya gelen Şems-i Tebrizi'nin asıl ismi Mevlana Muhammed’dir. Melik Dad oğlu Ali adında bir zatın oğludur ve Azeri Türklerindendir. Şemseddin yani dinin güneşi lakabıyla ...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki -> >>