Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8921
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Dışişleri Bakanları

Dışişleri Bakanları kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2

İhsan Sabri Çağlayangil Yazıcıya Gönder
1908 de İstanbul'da doğdu. 1931' de İstanbul Hukuk Fakültesinde mezun oldu. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Koleji ve Yüksek Polis Enstitüsünde öğretmenlik yaptı.Emniyet Genel Müdür Muavinliği görevinden sonra , sırasıyla Yozgat, Ant...
Yaşam öyküsünün devamı
İ.Safa Giray Yazıcıya Gönder
(1931-1991) 1931 yılında İzmir'de doğdu.İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Hidroelektrik Enerji, Planlama Sanayi, Anadolu Makine Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi Murahhas Aza ve Genel Müdür olarak görev yaptı .XVI...
Yaşam öyküsünün devamı
Numan Menemencioğlu Yazıcıya Gönder
1891 yılında Bağdat'ta doğdu.
Maliye bakanlarından Menemenli zade Rıfat beyin oğludur. İptidai ve rüştiye öğrenimini Selanik'te, terakki öğrenimini İstanbul'da, idadi öğrenimini Fransız For Lisesinde, yüksek tahsilini Lozan Darülfünunu Hu...
Yaşam öyküsünün devamı
Fuat Köprülü Yazıcıya Gönder
1888 'de İstanbul'da doğdu. İlk ve sonraki öğrenimini İstanbul'da yaptı. Farsça ve Fransızca öğrendi.Serveti Fünun mecmuasının Edebi muharrirliğini, Hak gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Birçok gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı. 22 Eylül...
Yaşam öyküsünün devamı
Gündüz Ökçün Yazıcıya Gönder
1935 yılında Eskişehir'de doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde mezun oldu. Devletler Özel Hukuku, İktisat Tarihi Profesörü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı yaptı.5 inci dönem Eskişehir Milletvekili oldu. 21.06.1977-21.07.1977 tarihleri ile 05...
Yaşam öyküsünün devamı
Turan Güneş Yazıcıya Gönder
(Kandıra 1921 - Çanakkale 1982) Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Paris Hukuk Fakültesinde Doktora. 1945 de İstanbul Hukuk Fakültesinde Asistan, 1954 de Doçent olarak görev yaptı.1954 - 1957 de Demokratik Parti...
Yaşam öyküsünün devamı
Vahit Melih Halefoğlu Yazıcıya Gönder
1919'da Antakya'da doğdu. 1943 de III. Dairede Aday Meslek Memuru ve III. Katip olarak görev yapmış ve 1944 de askerlik hizmeti nedeniyle ayrılmıştır. 1946 da III. Dairede III. Katip ve aynı yıl Viyana Büyükelçiliğinde III. Katip, II. Katip, 1949 d...
Yaşam öyküsünün devamı
Yusuf Kemal Tengirşenk Yazıcıya Gönder
1878 Boyabat'ta doğmuştur. Kadı (Naip)Hasan Raci efendinin oğludur. Önce Kuleli İdadisine girmiş, sağlık nedenleri ile Askeri Tıbbiye nakledilmiş burada öğrenimine devam ederken hürriyet için çalışan arkadaşlarını ele vermediğinden hapsedilmiş, Fiza...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2