Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Büyükelçiler

Büyükelçiler kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>

Ertuğrul Kumcuoğlu Yazıcıya Gönder

Ertuğrul Kumcuoğlu 1938 yılında Sultanhisar'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümleri'ni bitirdi. State University of New York'tan Master derecesi aldı.

Maliye Müfettişliği, Maliye Bakanlığ...
Yaşam öyküsünün devamı
Ömer Fahreddin Türkkan Yazıcıya Gönder

Ömer Fahreddin Paşa (Türkkan), 1868 yılında Bulgaristan'da doğdu. 93 Harbi'nden sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Mekteb-i Harbiye-i Şahane'yi (Harp Okulu) ve Erkan-ı Harbiye Mektebi'ni (Harp Akademisi) bitirdi. Ardından 1891 yılınd...
Yaşam öyküsünün devamı
Muhittin Akyüz Yazıcıya Gönder
1870 yılında İstanbul'da doğdu. Babası, Edirne Evkaf Muhasebecisi Şevki Bey, annesi Fatmatüzzehra Hanım'dır. 1888 yılında Harp Okulu'ndan mezun oldu. Teğmen rütbesiyle askerliğe başladı.

1888 yılında Harp Okulu'nda Öğretmen Yardımcılığı ...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Fethi Paşa Yazıcıya Gönder

Ahmet Fethi Paşa, 19. yüzyılda yaşamış Osmanlı askeri ve devlet adamıdır.

1830 yılında ferik (tümgeneral), 1833 yılında Viyana Büyükelçisi daha sonra müşir (mareşal) oldu. Valilik ve Paris elçiliği yaptı. Ticaret Nâzırı, Meclisi Vâl...
Yaşam öyküsünün devamı
Münir Ertegün Yazıcıya Gönder

Mehmet Münir Ertegün, 1883 yılında İstanbul'da doğdu. Babası evkaf nazırlarından Mehmet Cemil Bey, annesi ise İstanbul Sultantepe'deki Özbekler Tekkesi Şeyhi İbrahim Edhem Efendi'nin kızı Ayşe Hamide Hanım'dır. Münir Ertegün, Şirket-i Hayriye...
Yaşam öyküsünün devamı
Mehmet Baydur Yazıcıya Gönder

Mehmet Baydur 1918 yılında Sinop'ta doğdu. Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirdi.

Washington Büyükelçiliği Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı İktisadî ve Ticarî İşler Dairesi Genel Müdürlüğü, Kurucu Meclis Bakanlar Kurulu Üyeliği ve Tica...
Yaşam öyküsünün devamı
Ömer Engin Lütem Yazıcıya Gönder

Ömer Engin Lütem, 1933 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden ardından da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1957 yılında Dışişleri Bakanlığı'na meslek memuru olarak girdi. Fransa, A...
Yaşam öyküsünün devamı
Necdet Kent Yazıcıya Gönder

İsmail Necdet Kent, 1911 yılında doğdu. Muhtar Kent'in babasıdır. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde, yüksek öğrenimini New York Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü'nde tamamladı.

1937 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. 1941 yılı...
Yaşam öyküsünün devamı
Haydar Efendi Yazıcıya Gönder

Haydar Efendi İstanbul'da doğdu. Mekteb-i Maarif-i Adliye'de Arapça ve Farsça eğitim aldı. Tercüme Odası'nda Fransızca, umumi tarih ve aritmetik okudu.

1844 yılında Divan-ı Hümayun Kalemi'ne girdi ve Mühimme Odası ile Tercüme Odası...
Yaşam öyküsünün devamı
Melih Esenbel Yazıcıya Gönder

Melih Esenbel 1915 yılında İstanbul'da doğdu. II. Abdülhamit devri nazırlarından şair, bestekar Çorluluzade Mahmut Celaleddin Paşa'nın torunudur. Babası İstanbul vilayeti mektupçuluğunda bulunan bestekar Şemseddin Ziya Bey'dir. Galatasaray Lise...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>