Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Felsefeciler - Filozoflar

Felsefeciler - Filozoflar kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 Sonraki -> >>

Gianni Vattimo Yazıcıya Gönder
1936 yılında İtalya'nın Torino kentinde doğdu. İtalyan felsefecisi.

Gianni Vattimo, "Liceo classico" adı verilen zorlu klasik çalışmalar programını başarıyla tamamladıktan sonra, Luigi Pareyson ile birlikte Torina Üniversitesi'nde 1950'li yılların ...

Yaşam öyküsünün devamı
Gilbert Ryle Yazıcıya Gönder
1900 yılında doğdu. İngiliz filozof.

1945’ten 1968’e kadar Oxford Üniversitesi’ndeki metafizik kürsüsünü yönetti. Bir sözcüğün anlamını, bu sözcüğün anlamlı bir tümce içinde kullanılmasına olanak sağlayan kurallar aracılığıyla ta...

Yaşam öyküsünün devamı
Gilles Deleuze Yazıcıya Gönder
1925 yılında doğdu. 1995 Düşünceleriyle döneminin pek çok büyük düşünürüne öncülük etmekle kalmayıp felsefe tarihindeki önemli filozofların düşüncelerine getirdiği açımlamalarla felsefe tarihinin yeniden yazılmasının gereğini başarıyla gösteren Frans...
Yaşam öyküsünün devamı
Giovanni Gentile Yazıcıya Gönder
1875yılında doğdu. Gentile "edimci idealizm" kavra­mı ile Hegel'in etkisin de kaldı.

Çeşitli üniversitelerde görev yaptıktan sonra 1917'de Roma Üniversitesi'nde felse­fe tarihi profesörü oldu. Hegelci bir Marx incelemesi olan La filosofia di...

Yaşam öyküsünün devamı
György Lukács Yazıcıya Gönder
13 Nisan 1885 yılında Macaristan'da doğdu. 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da komünist öğretim gelişmesini etkilemiş olan Macar Marksist düşünür ve edebiyat eleştirmeni. Sanatçıların siyasal denetim altına alınmasına karşı çıkarak hümanizme d...
Yaşam öyküsünün devamı
Hans Georg Gadamer Yazıcıya Gönder
Gadamer, Almanya’nın Marburg kentinde doğdu. 1900'de başlayan yaşamı onun 21. yüzyılı karşılamasına kadar uzun sürdü.

Breslau, Marburg, Freiburg ve Münih üniversitelerinde beşeri bilimler öğrenimi gördü. Freiburgda Martin Heidegger’i...

Yaşam öyküsünün devamı
Henry Bergson Yazıcıya Gönder
1859 yılında Paris'te doğdu. Fransız filozof. Sezgiciliğin kurucusu.

İnsan yaşamının başlangıçta yönlendirici bir atılımla sürekli gelişme süreci içinde olduğu görüşünü savundu. Ortaöğrenimini Condorcet Lisesi'nde, sonra 1878'de Ecole Normale Sup...

Yaşam öyküsünün devamı
Herbert Marcuse Yazıcıya Gönder
1898 yılında doğdu. Gerek Marxçı “Eleştirel Kuram”a yönelik yadsınamaz katkılarıyla, gerek Freudcu ruhbilimin ufkunu genişletmesiyle tanınan, Frankfurt Okulu’yla birlikte anılan önde gelen adlardan biri Amerikalı düşünür.

Alma...

Yaşam öyküsünün devamı
Hugo Grotius Yazıcıya Gönder
Hugo Grotius (1583 - 1645) 1583-1645 yılları arasında yaşamış bir hukuk düşünürüdür. Hugo Grotius’a göre bütün insanlığı kapsayan ve değişmez nitelik taşıyan bazı tabii hukuk kuralları vardır. Bunların başında “pacta sunt se...
Yaşam öyküsünün devamı
İbn Haldun Yazıcıya Gönder
İbn Haldun (1332 - 1406) 14. yüzyılın büyük Arap tarihçisi İbn Haldun Doğu'da ve Batı'da ilk tarih filozofu, hatta bazen sosyolojinin habercisi olarak tanınmıştır. Arapça'dan Latince'ye eserlerin çevrilmesi hareketi zayıfladığı için ibn Ha...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 Sonraki -> >>