Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Felsefeciler - Filozoflar

Felsefeciler - Filozoflar kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 Sonraki -> >>

İbn Sina Yazıcıya Gönder
İbn Sina (980 - 1037) Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin muhtelif alanlarında seçkinleşmiş olan, İbn Sînâ (980-1037) matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları ve astronomi alanın...
Yaşam öyküsünün devamı
Jacques Derrida Yazıcıya Gönder
Jacques Derrida (1930 - 2004) Jacques Derrida, 15 Temmuz 1930 yılında Cezayir'in El-Biar kasabasında doğdu. Erken yaşlarda yaptığı Rousseau, Nietzsche, Gide, Valery, Camus okumalarıyla edebiyat ve felsefeye yöneldi. 1952'de, Paris'in ...
Yaşam öyküsünün devamı
Jean François Lyotard Yazıcıya Gönder
1924 yılında doğdu.Fransız düşünürü.

Postmodernizmin en önemli teorisyenlerinden biri olan Lyotard’ın temel eseri La Condition Postmoderne (Postmodern Durum)’du. Postmodernliği endüstri sonrası toplumun içinde bulunduğu şu anki e...

Yaşam öyküsünün devamı
Jean Jacques Rousseau Yazıcıya Gönder
28 Haziran 1712 yılında doğdu. Fransız felsefeci, yazar, politika teorisyeni. Jean Jacques Rousseau, insan doğasına ilişkin çözümlemesiyle, insanın özü itibariyle iyi olduğuna ilişkin görüşü ve toplumsal sözleşme öğretisiyle ün kazanmış olan ünlü Fr...
Yaşam öyküsünün devamı
Johannes Heinrich Abicht Yazıcıya Gönder
1712 Volkstadt'ta yılında doğdu.Alman düşünür. Felsefe sorunlarına eleştirici bir tutumla çözüm bulmaya, ahlak ile doğal hukuku bağdaştırmaya çalıştı.

İlk ve ortaöğrenimim doğduğu yerde, yükseköğrenimini ise Erlangen Üniversitesi'nde bitirdi...

Yaşam öyküsünün devamı
John Dewey Yazıcıya Gönder
1859 yılında doğdu.Felsefe akımının kurucusu ünlü Amerikan filozof ve eğitim teorisyeni.

Charles Sanders Peirce ve William James’ın görüşlerinin bir sentezini yaptı. Pragmatizmi, mantıksal ve ahlaki bir analiz teorisi olarak geliştirdi.

...

Yaşam öyküsünün devamı
José Ortega y Gasset Yazıcıya Gönder
9 Mayıs 1883 yılında Madrid'te doğdu. İspanyol filozof ve hümanist. 20. yüzyıl da İspanya’da kültür ve edebiyatı yeniden canlandırma hareketinde etkili oldu.

Önce Madrid Üniversitesi’nde (1898-1904), sonra Almanya’da çeşit...

Yaşam öyküsünün devamı
Julia Kristeva Yazıcıya Gönder
1941 yılında Bulgaristan'da doğdu. Fransız felsefeci, ruhçözümcü ve dilbilimci.

Julia Kristeva, Paris’e 1966 yılında öğrenci olarak geldi. Daha sonra burada kalarak dilbilim ve ruhçözümleme (psikanaliz) üzerine çalışmalar yürüttü. Yapıtların...

Yaşam öyküsünün devamı
Kalıgul Bay uulu Yazıcıya Gönder
Kalıgul Bay uulu 1785 yılında Kırgızistan'ın kuzeydoğusunda kalan Isık-Köl ili'nin Karoy-Saroy köyünde zengin ve köklü bir ailede doğmuş, 1855'te aynı ilin Ak-Suu ilçesinde 70 yaşında vefat etmiştir. Kırgız halkının meşhur filozofu ve şair rehberi...
Yaşam öyküsünün devamı
Karl Marks Yazıcıya Gönder
5 Mayıs 1818'de, Prusya Krallığı'nın (şu an Almanya'da yer alan) Trier şehrinde doğdu. Yahudi soyundan gelmektedir. Dokuz çocuktan üçüncüsüdür. Babası tarafından 1830'a kadar özel olarak eğitildi. Sonra Trier Lisesi'ne gitti. On yedi yaşında Bon Üniv...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 Sonraki -> >>