Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Askerler

Askerler kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>

Atilla Ateş Yazıcıya Gönder
1937 yılında KASTAMONU'da doğdu. 1955 yılında BURSA Işıklar Askeri Lisesi'nden, 1957 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1959 yılında Topçu Okulu'nu bitirdi. Muhtelif topçu birliklerinde Batarya Takım ve Batarya Komutanlığı...
Yaşam öyküsünün devamı
Aytaç Yalman Yazıcıya Gönder
Orgeneral Aytaç YALMAN; 29 Temmuz 1940 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 1958 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1960 yılında Piyade Subayı olarak Kara Harp Okulu’ndan mezun olmuştur. 1961 yılında Piyade Okulu'nu bitiren Orgenera...
Yaşam öyküsünün devamı
A. Cemal Tural Yazıcıya Gönder
1905 yılında Erzincan'da doğdu. 1925 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. 1930 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı yapmıştır. 1933 yılında Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra...
Yaşam öyküsünün devamı
Behçet Türkmen Yazıcıya Gönder

Behçet Türkmen 1899 yılında Bursa'da doğdu. Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.

1 Eylül 1931 tarihinden itibaren Kurmay Yüzbaşı olarak Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti'ne atandı. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli kademelerde ...
Yaşam öyküsünün devamı
Bekir Kalyoncu Yazıcıya Gönder
Korgeneral Bekir KALYONCU 1950 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1972 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1973 yılında Muhabere Sınıf Okulundan muhabere subayı olarak mezun olmuştur. 1973-1979 yıllarında çeşitli muhabere birliklerinde Takım ve Bölük...
Yaşam öyküsünün devamı
Abaza Hasan Yazıcıya Gönder
Osmanlı Devleti tarihinde en büyük Celali isyanını çıkaran asi reisi. Silahtar Bölüğü’ne mensup kapıkulu süvarilerindendir. Kara Haydaroğlu İsyanı’nın bastırılmasındaki hizmetleri dolayısıyla dikkati çekerek 1648’de Yeni İl Türkm...
Yaşam öyküsünün devamı
Abaza Paşa Yazıcıya Gönder
Genç Osman’ın kanını dava ederek isyan eden Erzurum beylerbeyi. Asi Halep Valisi Canbuladoğlu’nun hazinedarı iken onun yenilgiye uğraması sırasında yakalanmış, ancak yeniçeri ağası Halil Ağa’nın aracılığıyla bağışlanmıştı. Hali...
Yaşam öyküsünün devamı
Abbâd Bin Ziyâd Bin Ebû Süfyân Yazıcıya Gönder
Emevî kumandanı. Ebû Süfyân, babası Ziyâd’ın Muâviye’ye karşı direnmesi üzerine, Basra valisi tarafından kardeşleri Ubeydullah ve Abdurrahman’la birlikte rehin alındı. Ziyâd 673 yılında ölünce Muâviye tarafından Sicistan valiliği...
Yaşam öyküsünün devamı
Abbas Bin Memûn Yazıcıya Gönder
Abbasî kumandanı. Askerî sahada çok iyi yetişti. Babasının Bizans’a karşı çıktığı ilk seferde ordu kumandanı olarak Anadolu’ya girdi ve bazı kaleleri fethetti. Ertesi yıl Niğde (Antigu), Hasîn ve Ahrâb Kalelerini ele geçirdikten sonra ...
Yaşam öyküsünün devamı
Abbas Bin Amr El-Ganevî Yazıcıya Gönder
Abbasi kumandanı. Rakka’da doğdu. Kumandanlığa tayin edilinceye kadar geçen hayatı hakkında bilgi yoktur. Resmî ilk görevi muhtemelen Fars valiliği oldu. Hicri III. asrın sonlarına doğru Bahreyn bölgesindeki Karmatîlerin gittikçe kuvvetlener...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>