Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9138
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Askerler

Askerler kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>

Abdullah Bin Ali Bin Abdullah Yazıcıya Gönder
Halife Seffâh ile Mansur’un amcası, kumandan ve devlet adamı. Rivayetlere göre 714’te, Humeyme’de doğdu. Annesi Hennâde adlı Berberi asıllı bir cariye idi. Kaynaklarda hayatının Abbasi ihtilalinden önceki dönemi hakkında fazla bi...
Yaşam öyküsünün devamı
Mehmet Naci Perkel Yazıcıya Gönder

Mehmet Naci Perkel, 1889 yılında İstanbul'da doğdu. 1909 yılında Kara Harp Okulu'ndan Teğmen olarak mezun oldu.

Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'na katıldı. 1915 yılında Kutülamare Kuşatması'nda İngiliz kuvvetlerine esir düştü v...
Yaşam öyküsünün devamı
Mahmud Muhtar Katırcıoğlu Yazıcıya Gönder

Mahmut Muhtar Paşa (Soyadı Kanunu sonrasında Mahmut Muhtar Katırcıoğlu), İstanbul'da doğdu. İzmir Valiliği, Bahriye Nazırlığı ve çeşitli devlet görevlerinde bulunan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri devlet adamıdır. 93 Harbi Kafkas Cephesi komuta...
Yaşam öyküsünün devamı
Ömer Fahreddin Türkkan Yazıcıya Gönder

Ömer Fahreddin Paşa (Türkkan), 1868 yılında Bulgaristan'da doğdu. 93 Harbi'nden sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Mekteb-i Harbiye-i Şahane'yi (Harp Okulu) ve Erkan-ı Harbiye Mektebi'ni (Harp Akademisi) bitirdi. Ardından 1891 yılınd...
Yaşam öyküsünün devamı
Muhittin Akyüz Yazıcıya Gönder
1870 yılında İstanbul'da doğdu. Babası, Edirne Evkaf Muhasebecisi Şevki Bey, annesi Fatmatüzzehra Hanım'dır. 1888 yılında Harp Okulu'ndan mezun oldu. Teğmen rütbesiyle askerliğe başladı.

1888 yılında Harp Okulu'nda Öğretmen Yardımcılığı ...
Yaşam öyküsünün devamı
Kölemen Abdullah Paşa Yazıcıya Gönder
Türk subayı (Trabzon 1846-İzmir 1937). Abdülmuttalip ayaklanmasını bastırıp, bilgi toplamak için Mısır'a gönderilerek amelelik ve paralı askerlik yaptı. Gizli hizmeti bitince İstanbul'da Van der Goltz'un önce tercümanlığına, daha sonra da yardımcılığ...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Fethi Paşa Yazıcıya Gönder

Ahmet Fethi Paşa, 19. yüzyılda yaşamış Osmanlı askeri ve devlet adamıdır.

1830 yılında ferik (tümgeneral), 1833 yılında Viyana Büyükelçisi daha sonra müşir (mareşal) oldu. Valilik ve Paris elçiliği yaptı. Ticaret Nâzırı, Meclisi Vâl...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman El-Gafiki Yazıcıya Gönder

Endülüs valisi ve kumandanıdır. Yemen'de oturan Akk kabilesinin Gâfık koluna mensuptur. Fetihlere katılmak için Kuzey Afrika'ya gitti. Mûsâ Bin Nusayr ile birlikte Endülüs'e geçti ve Mûsâ ile oğlu Abdülazîz'in maiyetinde savaşlara katıldı. Daha...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Bin Halid Bin Velid Yazıcıya Gönder

Küçük yaşta Hz. Peygamberi gören sahâbîlerdendir. On sekiz yaşında iken Yermük Savaşı'na katıldı ve 30-40 kişilik bir süvari birliğinin başında büyük başarı kazandı. Hz. Ömer ve Osman döneminde, Suriye Valisi Muâviye tarafından Bizans'a karşı d...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Sad Yazıcıya Gönder
Arap komutanı (öl. Şam 657). Mısır seferine katılarak yararlık gösteren Abdullah Bin Sad, Mısır valiliğine atandı (646) ve Kuzey Afrika'ya seferler yaptı: Kartaca bölgesini aldı (648). Zat üs-Savari savaşında Bizans donanmasını yok etti (652). Halife...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>