Bilge Kaya Yiğit

Bilge Kaya Yiğit

1967 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini memleketi Nevşehir Cumhuriyet İlkokulunda, orta öğrenimini Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 1991 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1989 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 2003 yılında doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Devlet Arşivlerindeki görevini 2006 yılı Ocak ayına kadar sürdürdü. Aynı yıl Ocak ayında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında yardımcı doçentlik görevine atandı. Akademisyenlik görevine 2021 yılı Eylül ayından itibaren Doç. Dr. ünvanıyla devam etmektedir. Görevini sürdürdüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde lisans ve lisansüstü seviyede Osmanlı Türkçesi, Eski Türk Edebiyatı derslerinde eğitim vermektedir. Eski Türk Edebiyatı sahasında makale ve kitap yayınları mevcuttur.