Sinan Ateş

14 Ağustos 1984 tarihinde, Balıkesir'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bursa'da tamamladı.  Osmangazi Ahmet Hamdi Gökbayrak Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun oldu. 2006 yılında, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. 2009 yılında aynı üniversiteden, "Sosyal Bilgilerde Tarih Diyagramlarının Kullanım Türlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi" başlıklı tezi ile yüksek lisans; 2018 yılında Hacettepe Üniversitesinden, "Cumhuriyet Döneminde Din Politikası ve Din-Siyaset İlişkisi (1946-1960)" başlıklı tezi ile doktora derecesini aldı. Hacettepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Yaşamı boyunca Ülkü Ocakları bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. 2007-2019 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'a danışmanlıkta bulundu. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde kurulan FETÖ Komisyonunda başkanlık yaptı.

9 Ocak 2019 tarihinde Olcay Kılavuz'un yerine Ülkü Ocakları'nın genel başkanlığına atandı. Ülkü Ocakları'nın akademisyenlik yapan ilk genel başkanı oldu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan; “Çocuklar için Dede Korkut”, “Nutuk”, “Kutadgu Bilig”, “Kür Şad Destanı” gibi çocuk kitapları ve “Bilge Türk” ile “Dönence” isimli iki yeni dergi çıkarttı. “Ülkü Ocakları” dergisini akademikleştirdi ve tirajını 10 binden 50 bine yükseltti. Ülkü Ocakları'nda tiyatro kurdu ve ülkücülerin yer aldığı oyunlar düzenletti. Geri dönüşüm, ağaçlandırma, sokak hayvanları ve nesli tükenen canlılar gibi konularda faaliyetler yapan "çevreci bozkurtlar" isimli bir oluşum kurdu.

2 Nisan 2020 tarihinde, bireysel akademik çalışmalarını ve Hacettepe Üniversitesindeki görevini gerekçe göstererek makamından istifa etti.

30 Aralık 2022 tarihinde; akrabası Selman Bozkurt ile Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456. Sokak'ta, bir aracın arkasına saklanmış Eray Özyağcı'nın silahlı saldırısına uğradı. Özyağcı tarafından sıkılan bir mermi Bozkurt'a, beş mermi ise Ateş'e isabet etti. Bozkurt omuzundan yaralandı, Ateş ise ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede vefat etti. Yapılan otopsi raporuna göre, Ateş'e isabet eden beş kurşunun; biri çenesinden girip başının üstünden, biri karnının solundan girip belinden, sol bacağının kasık bölgesinden giren bir kurşunun vücudundan çıkış noktası bulunurken; aynı yerden giren bir diğer kurşunun ve sağ kasığından giren bir kurşunun vücudundan çıkış noktası bulunamadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında toplam 13 kişi tutuklandı.

31 Aralık 2022 tarihinde, Bursa Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı ve Emir Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Tezleri:

Ateş, Sinan (2009). Sosyal Bilgilerde Tarih Diyagramlarının Kullanım Türlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi (Tez). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı.

Ateş, Sinan (2018). Cumhuriyet Döneminde Din Politikası ve Din-Siyaset İlişkisi (1946-1960) (PDF) (Tez). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı.

Kitapları:

Hedef Turan: Türk Milliyetçiliği Üzerine Zor Zaman Yazıları

Türkiye'de Din Politikaları ve Din-Siyaset İlişkisi: Cumhuriyet Döneminde Din Politikaları ve Din Siyaset İlişkisi

Harf İnkılâbı ve Millet Mektepleri (1928-1935): Zonguldak Örneği

Çocuklar İçin Kür Şad Destanı

Türkçü Neşriyatın Etkili Bir Örneği: "Doğu Dergisi Bibliyografyası

Kutlu Soyun Çocukları: Göktürkler

Makaleleri:

Ateş, Sinan (2013). "Birinci Dünya Savaşı ve Kafkasya". 2 (15). 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum. ss. 163-178.

Tangülü, Zafer; ve diğerleri (2014). "Cumhuriyet Dönemi Eğitim Sistemimizde Yabancı Uzman Raporları (1924-1960)". 9 (5). Turkish Studies. ss. 1895-1910.

Ateş, Sinan (2018). "12 Eylül 1980 Darbesi ile 28 Şubat 1997 Darbesi Arasında Din-Siyaset İlişkileri ve Din Eğitimi Politikaları". 6 (13). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. ss. 586-607.

Ateş, Sinan (2018). "İktidardaki Muhalif Prof. Dr. Osman Turan". 7 (20). 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum. s. 691-693.

Ateş, Sinan (2018). "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası: Hamle Dergisi Örneği". 7 (21). 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum. ss.

Ateş, Sinan; ve diğerleri (2018). "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eski Türkler: Türkiye ve Türkmenistan". 2 (1). Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. ss. 70-85. 6

Vurgun, Ahmet; Ateş, Sinan (2018). "Türkiye Yükseköğretim Tarihinden Bir Kesit: Türk Yurdu Dergisinde Üniversite Tartışması (1956-1961)". 7 (2). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. ss. 59-73.

Ateş, Sinan (2019). "Hamle Dergisi'nde İnanmış Aydının Problemleri". 7 (16). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. ss. 1155-1168.

Ateş, Sinan; Şanlı, Abdülkadir (2021). "Kültür, Modernleşme ve Milliyetçilik Bağlamında Hilmi Ziya Ülken ve Türk Modernleşmesi". 10 (4). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. ss. 1636-1650.