YAŞAM ÖYKÜLERİ

Abdullah Beyefendi

Abdullah Beyefendi

Türk din adamı (İstanbul 1867-Mekke ?). Damat Ferit Paşa’nın dördüncü kabinesinde şeyhülislamlığa atanan Abdullah Beyefendi (1920), An

Abdullah Bin Abbas Bin Abdülmuttalib

Abdullah Bin Abbas Bin Abdülmuttalib

Ebü’l-Abbâs Abdullah Bin El-Abbâs Bin Abdülmuttalib El-Kureşî. Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde ot

Abdullah Bin Abdilmuttalib

Abdullah Bin Abdilmuttalib

Hz. Peygamber’in babası. Künyesi Ebû Kuşem, Ebû Muhammed veya Ebû Ahmed’dir. Kaynaklara göre Sâsânî Hükümdarı Nûşirevân&#

Abdullah Bin Abdullah

Abdullah Bin Abdullah

Abdullah Bin Abdullah Übeyy Bin Selûl El-Ensârî El-Hazrecî. Medineli münafıkların reisi İbn Selûl’ün oğlu, sahabe. Asıl adı Hu

Abdullah Bin Abdülmuttalip

Abdullah Bin Abdülmuttalip

Hz. Muhammed’in babası (Mekke 543 -Medine 570) Yaşamı konusunda kesin bilgi bulunmayan Abdullah Bin Abdülmuttalip’le ilgili tek bilinen, ticar

Abdullah Bin Ahmed Bin Hanbel

Abdullah Bin Ahmed Bin Hanbel

Ebû Abdurrahman Abdullah Bin Ahmed Bin Muhammed Bin Hanbel Eş-Şeybânî. 828 yılında Bağdat’ta doğdu. Daha çocukken hadis öğrenmeye k

Abdullah Bin Ahmed el-Mâlikî (İbnü’l-Baytar)

Abdullah Bin Ahmed el-Mâlikî (İbnü’l-Baytar)

Asıl adı Abdullah Bin Ahmed el-Mâlikî’dir. XIII. yüzyılda Malika şehrinde dünyaya geldi. Doğum tarihi

Abdullah Bin Ahmed El-Vasik-Billah

Abdullah Bin Ahmed El-Vasik-Billah

Ebû Fâris Abdullah Bin Ahmed El-Mansur Bin Muhammed Şeyh El-Mehdî El-Vasik-Billah. Fas sultanı. Sultan Ahmed El-Mansûr’un üç oğlun

Abdullah Bin Ali Bin Abdullah

Abdullah Bin Ali Bin Abdullah

Halife Seffâh ile Mansur’un amcası, kumandan ve devlet adamı. Rivayetlere göre 714’te, Humeyme’de doğdu. Annesi Hennâde adl

Abdullah Bin Ali El-Vezir

Abdullah Bin Ali El-Vezir

Abdullah Bin Ali Bin Ahmed Es-San’anî Yemenli Zeydî âlim, tarihçi. El-Vezîr veya İbnü’l-Vezîr diye de tanındı. Hz. Hasan’

Abdullah Bin Âmir

Abdullah Bin Âmir

Ebû Abdirrahmân Abdullah Bin Amir bin Küreyz Bin Rebîa Halife Osman ve Muaviye devrinde Basra valiliği yapan tabiî. 626 yılında doğdu. B

Abdullah bin Amr bin Âs

Abdullah bin Amr bin Âs

Hicretten yedi yıl önce Mekke’de doğdu. Aralarında on bir ya da on iki yaş olduğu söylenen babası Amr bin Âs’dan önce Müslüman oldu. Ardından hicretin yedinci yılında babasıyla birlikte Medine’ye göç etti...

Abdullah Bin Amr Bin Haram

Abdullah Bin Amr Bin Haram

Ebû Câbir Abdullah Bin Amr Bin Haram El-Ensârî Es-Selemi. Uhud Savaşı’nda ilk şehit düşen sahabe. Benî Seleme kabilesinin ileri ge

Abdullah Bin Atîk

Abdullah Bin Atîk

Abdullah Bin Atîk El-Ensarî Adı ile anılan bir seriyyenin kumandanı olan sahabe. Medineli olduğu için El-Ensarî nisbesiyle anılan Abdullah

Abdullah Bin Ayyaş

Abdullah Bin Ayyaş

Ebü’l-Hâris Abdullah Bin Ayyaş Bin Ebî Rebîa El-Kureşî El-Mahzûmî. Kıraat bilgisiyle tanınmış sahabe. Babası Ayyaş, ilk Müsl