YAŞAM ÖYKÜLERİ

Abbâdî, Ebû Asım

Abbâdî, Ebû Asım

Ebû Asim Muhammed bin Ahmed bin Muhammed El-Herevî El-Abbâdî. Şafiî fakihi. 985 yılında Herat’ta doğdu. Büyük dedesi AbbâdR

Abbas

Abbas

Büyük Selçuklu Devleti’nin Rey valilerinden. Büyük Selçuklu Sultanı Sencer’in nedimlerinden Emîr Cevher’in kölesiydi. B

Abbas Ağa

Abbas Ağa

Dârüssaâde ağası. Hatice Turhan Sultan’ın baş ağası olup Muslih Ağa’nın ölümü üzerine Dârüssaâde ağalığına tayin

Abbas Ahmed

Abbas Ahmed

Abbas Ahmed 30 Mart 1969 yılında Suriye’nin Şalhmiye şehrinde doğdu. Suriye’de müzik eğitimi aldı.1990 yılından itibaren müzik çalış

Abbas Bariz

Abbas Bariz

Abbas Bariz, (Eher, 1909) Çağdaş Güney Azerbaycan şiirinin tanınmış temsilcilerinden biri olan Abbas İslami -resmî vesikalarda Abbas Bariz-

Abbas Bin Abdülmuttalip

Abbas Bin Abdülmuttalip

Hz. Muhammed’in amcası (öl. Medine 652). Müslümanlığı kabul etmeyen, ama karşı da çıkmayan Abbas Bin Abdülmuttalip, Bedir savaşında M

Abbas Bin Ahmed Bin Tolun

Abbas Bin Ahmed Bin Tolun

Tolunoğulları Devleti’nin kurucusu Ahmed Bin Tolun’un büyük oğlu. Fustat yakınlarında Abbâse’de doğdu. Annesi Sâmerrâ&

Abbas Bin Ali Bin Ebû Talib

Abbas Bin Ali Bin Ebû Talib

Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilen kardeşi. Sünni ve Şii kaynakların hemen hemen ittifakla naklettiklerine göre Abbas Bin Al

Abbas Bin Amr El-Ganevî

Abbas Bin Amr El-Ganevî

Abbasi kumandanı. Rakka’da doğdu. Kumandanlığa tayin edilinceye kadar geçen hayatı hakkında bilgi yoktur. Resmî ilk görevi muhtemele

Abbas Bin Firnas

Abbas Bin Firnas

Ebü’l-Kasım Abbas bin Firnas bin Verdûs. Endülüslü astronom, filozof ve şair. Endülüs’ün Ronda bölgesindeki TâkerunâR

Abbas Bin Hüseyin Eş-Şirazi

Abbas Bin Hüseyin Eş-Şirazi

Büveyhî veziri. 915’te Şiraz’da doğdu. Daha sonra Bağdat’a giderek Muizzüddevle’nin kâtibi oldu. 963’te Dîvân-

Abbas Bin Mirdâs

Abbas Bin Mirdâs

Ebü’l Heysem Abbâs Bin Mirdâs Bin Ebî Amir Es-Sülemî. Kahramanlık şiirleriyle tanınan sahabe. Bir putperest olan babasının ölüm

Abbas Bin Ubade

Abbas Bin Ubade

Abbâs Bin Ubade Bin Nadle El-Ensârî El-Hazrecî. Hz. Peygamber’e Birinci Akabe’de biat eden on iki Medineliden biridir. İkinci Aka

Abbas El-Azzavî

Abbas El-Azzavî

Abbâs Bin Muhammed Bin Sâmir El-Azzavî (1890-1971). Iraklı edip ve tarihçi. Bağdat’a bağlı Deyâli’de doğdu. Azze kabilesine

Abbas Er-Resulî

Abbas Er-Resulî

Ebû Ismâil Abbâs Bin Ali Bin Davud Er-Resulî El-Gassânî El-Yemânî Resulîler Devleti Emiri (2363-1377) ve Yemenli ilim adamı. “El-