YAŞAM ÖYKÜLERİ

Abdülezel Paşa

Abdülezel Paşa

Türk komutanı (Konya 1831-Pınartepe, Alasonya 1897). Er olarak orduda görev alan (1847), yararlıkları sonucunda subaylığa yükseltilen (1859)

Abdülfettah es-Sisi

Abdülfettah es-Sisi

Abdülfettah Said Hüseyin Halil es-Sisi 19 Kasım 1954te Kahire’de doğdu. 1977de Mısır Harp Okulundan mezun oldu. Mekanize piyade olarak çalı

Abdülhadi Kahya

Abdülhadi Kahya

Abdülhadi Kahya, 10 Ekim 1969 tarihinde Şam’da doğdu. Babasının adı Memet Sait, annesinin adı Hatice’dir. Ankara Üniversitesi Siyasal

Abdülhak Adnan Adıvar

Abdülhak Adnan Adıvar

1881 yılında İstanbul’da doğdu. Üçüncü sınıfa kadar İstanbul’da Tıbbıye Mektebinde okudu; Almanya’ya kaçarak Berlin Tıp Fakülte

Abdülhak Hamit Tarhan

Abdülhak Hamit Tarhan

2 Ocak 1852’de İstanbul Bebek’te doğdu. Babası, tarihçi ve diplomat Müverrih Hayrullah Bey, annesi Münteha Hanım’dır. Rumelihisarı Rüştiyesini bitirdi. Evliya Hoca, Yanyalı Tahsin Hoca ve Salim Efendi’den özel dersler aldı.

Abdulhak Igebayev

Abdulhak Igebayev

Abdulhak Hajmöhemmet oğlu Igebayev 1930 yılının 2 Temmuz’unda Başkurdistan’ın Baymak bölgesi Küsiy köyünde doğar. Küçük yaşt

Abdülhak Molla

Abdülhak Molla

Türk şairi (İstanbul 1786-ay.y. 1853). Divanı Hümayun’dan Mehmet Emin Şükûhi Efendi’nin oğlu, Mustafa Behçet Efendi’nin kardeşi ol

Abdülhak Şinasi Hisar

Abdülhak Şinasi Hisar

14 Mart 1887’de doğdu. Annesi edebiyatla çok yakından ilgili Emine Neyyir Hanım, babası ise Hazine-i Evrâk, Mürüvvet, dergilerini yayımlayan Türk basın tarihinin önemli isimlerinden Mahmud Celâleddin Bey’dir. Soyu, Namık Kemal’inde aynı soydan geldiği

Abdulhakim Hacyev

Abdulhakim Hacyev

Abdulhakim Hacyev, (Hasavyurt, 1940) Filoloji doktoru, profesör, folklor araştırmaları yazarı A. H. Haciyev, 1940 ylnda Hasavyurt’a ba

Abdülhakim Hilmi

Abdülhakim Hilmi

Abdülhakim Hilmi (Altaylı), (Bahçesaray, 1887 -1947) 1920’li yılların sonunda katliama uğrayan eski aydınlarımız arasında Kırım

Abdülhalim Ağa

Abdülhalim Ağa

Türk bestecisi (1710 M 802 ?). Enderun’da yetişen Abdülhalim Ağa, suzidil makamını ilk kez kullanmış, bestelerinden onsekizi günümüze kal

Abdülhalim Galib

Abdülhalim Galib

İstanbul’da doğdu. Maliye Mektupçu Odasında çalışmaya başladı. Kaymakamlık, defterdarlık ve mutasarrıflık yaptı. 1852’de "Paşa" un

Abdülhalim Memduh

Abdülhalim Memduh

1866 yılında İstanbul’da doğdu. İki yıl Hukuk Mektebinde okudu. Hariciye Nezaretinde çalıştı. Bu sırada Mizan gazetesine yazdığı yaz

Abdülhamid Bin Vâsi Bin Türk

Abdülhamid Bin Vâsi Bin Türk

Abdülhamid bin Vâsi bin Türk, dokuzuncu yüzyılda yaşamış Müslüman, Türk matematikçidir. Doğum ve ölüm tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte 830

Abdülhamid Süleyman Çolpan

Abdülhamid Süleyman Çolpan

1897 yılında Andican’da doğdu. Tahsilini aynı yerde yaptı. Ali Şîr Nevâî’nin ve Babur’un eserlerini okuyarak yetişti. Orenburg’da V