Milletvekilleri

Kadir Tıngıroğlu

Kadir Tıngıroğlu

Kadir Tıngıroğlu, 1 Haziran 1966 tarihinde Sinop’ta doğdu. Babasının adı Satı, annesinin adı Müyesser’dir. Marmara Üniversitesi Huk

Kadir Ural

Kadir Ural

Kadir Ural, 22 Mart 1968 tarihinde Mersin, Silifke’de doğdu. Babasının adı Mevlüt, annesinin adı Refika’dır. Ege Üniversitesi Edebiyat

Kamer Genç

Kamer Genç

1940 yılında Tunceli’de doğdu. 1960 yılında Maliye Okuluna yatılı olarak girdi. 1966 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’n

Kamil Erdal Sipahi

Kamil Erdal Sipahi

Kamil Erdal Sipahi, 28 Haziran 1948 tarihinde Ankara’da doğdu. Babasının adı Mehmet Reşat, annesinin adı Nurinnisa’dır. Kara Harp Okulu

Kamil Miras

Kamil Miras

Prof.Kamil Miras Büyük Kâmil Mirast 1874 tarihinde Afyonkarahisar’da doğmuştur. Ahmet Efendi’nin oğlu olup Mirasoğlu sülâlesindendir.

Kamran İnan

Kamran İnan

1929 yılında Gayda’da doğdu. Babasının adı Selahattin’dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cenevre Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak

Kasım Gülek

Kasım Gülek

Kasım Gülek 1905 yılında Adana’da doğdu. Babası Ittihat ve Terakki Cemiyetinin Çukurova bölge sorumlusu olduğu için küçük yaştan i

Kaya Özdemir

Kaya Özdemir

Kaya Özdemir Sivas 1931 - Ankara 2001 Yemen’de, Galiçya’da 17 yıl savaşan, Kıbrıs’ta İngilizlere esir düşen ve sırtındaki ş

Kayhan Türkmenoğlu

Kayhan Türkmenoğlu

Kayhan Türkmenoğlu, 25 Eylül 1962 tarihinde Van’da doğdu. Babasının adı Niyazi, annesinin adı Firdevs’tir. Lise mezunudur. Serbest

Kazım Ataoğlu

Kazım Ataoğlu

Kazım Ataoğlu, 1952 yılında Bingöl, Genç’te doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Şefika Asutay’dır. Diyarbakır Eğitim

Kazım Fikri Özalp

Kazım Fikri Özalp

Kazım Fikri Özalp, 1882 yılında Köprülü’de doğdu. 6 Aralık 1902’de Harp Okulu’ndan Piyade Teğmen rütbesiyle mezun olarak kurmay

Kazım Özalp

Kazım Özalp

1880 yılında Köprülü-Yugoslavya’da doğdu. Harp Okulu’nu (1902) ve Harp Akademisi’ni (1905) bitirdi. Selanik’te 36.Alay 2.Bölük kom

Kazım Uysal

Kazım Uysal

Kazım Uysal 1924 yılında Dinar’a bağlı Kazanpınar Köyü’nde dünya¬ya geldi. İlkokulu Dinar’da, ortaokul ve liseyi Afyonkarahisar

Kemal Demir

Kemal Demir

Kemal Demir, 1921 yılında Sürmene’de doğdu. Babasının adı Kazım’dır. İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Serbest Doktor, 1, 2, 3,

Kemal Demirel

Kemal Demirel

Kemal Demirel, 17 Mayıs 1955 tarihinde Kırklareli’nde doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Gülter’dir. Anadolu Üniversitesi S