Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri
Hz. Muhammed
Arabistan Yarımadası sıcak iklime sahip, geniş çöllerle kaplı bir bölge olduğundan, tarım ve hayvancılığa elverişli yerleşim yerleri azdır. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda göçebe olarak hayatlarını süren Araplar, atalarının âdetleri ve i...
detaylı profil
Muhammed Ali Clay
1940’lı yıllarda, ABD’de hayat siyahiler için oldukça zordu. Kölelik kaldırılmasına rağmen siyahiler köle gibi bir yaşantı içinde bulunuyordu. Beyazların siyahilere karşı ırkçı tutum ve davranışları devam ediyordu. Bununla beraber beyazla...
detaylı profil
Halil İnalcık
28 Mayıs 1915 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Kırım Tatarı'dır.

Balıkesir Muallim Mektebi'nde okudu. 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yeni Çağ Tarihi bölümünde yükseköğrenimine başladı. 1942 yılında "Tanzimat...
detaylı profil

Muhammed Mursi
8 Ağustos 1951 tarihinde Şarkiye/Mısır'da doğdu. Tam adı Muhammed Mursi İsa el Eyyat'tır. İlk eğitimini memleketinde alan Mursi, daha sonra Kahire Üniversitesi'nde mühendislik okudu. Eğitimine ABD'de devam eden Mursi, 1982 yılında Güney Kaliforniya ...
detaylı profil
Ayşen Gruda
22 Ağustos 1944'te, İstanbul Yeşilköy'de doğdu. Evlilik öncesi adı Ayşen Erman'dır. Oyuncu Ayten Erman'ın kız kardeşi, oyuncu Ayben Erman'ın ablasıdır.

Babasının ölümü üzerine maddi imkânsızlıklar yaşadı ve liseyi yarıda bıraktı. Profesyonel tiy...

Yaşam öyküsünün devamı
Fuat Sezgin
24 Ekim 1924 Tarihinde Bitlis'te dünyaya geldi. Türk tarih profesörü, bilim tarihçisi. Erzurum'da ortaokulu ve liseyi bitirdikten sonra 1943 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Burada "İslami bilimler ve oryantalizm" alanında otorite sa...
Yaşam öyküsünün devamı
Yavuz Bülent Bâkiler
23 Nisan 1936 tarihinde Sivas'ta doğdu. Şair. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamladı. A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi (1960). Yeni İstanbul gazetesinde, TRT' de ve Kültür Bakanlığında çalıştı, serbest avukatlık yaptı.

Fakült...

Yaşam öyküsünün devamı
Sabahattin Ali
Sabahattin Ali, Türk yazar, şair. 25 Şubat 1907'de bugün Bulgaristan sınırları içinde olan Gümülcine'nin Eğridere köyünde doğdu. Babası Ali Selahattin Bey, Prens Sabahattin ile çok iyi arkadaştılar; bu yüzden Selahattin Bey, ilk çocuğuna Sabahattin i...
Yaşam öyküsünün devamı
Sedat Çelikdoğan
1943 yılında Manisa’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans, doktora ve doçentlik unvanlarını aldı. İTÜ Makine ve Sakarya Mühendislik Fakültelerinde öğretim üyeliği, 1996-1997...
Yaşam öyküsünün devamı
Bekir Topaloğlu
1936 yılında Trabzon Çaykara Holo’da (Dernekpazarı) doğdu. Dedesi Mehmet Hanefi Kutluoğlu’ndan hıfzını bitirdikten sonra tecvid okuyup tashih-i huruf yaptı. Aynı yerde ilk öğrenimiyle birlikte dedesinden Arapça ve dini ilimler tahsil etti...
Yaşam öyküsünün devamı
Mahmut Makal
(1933 - 2018 ): Yazar. Aksaray'ın Demirci köyünde doğdu. İvriz (Konya Ereğlisi) Köy Enstitüsünü bitirdi (1947). Köy öğretmenliği yaptı (1947-1953). Gazi Eğitim Enstitüsünde yüksek öğrenimini tamamlayarak ilköğretim müfettişi oldu. Bir ara öğretmenlik...
Yaşam öyküsünün devamı