99 Müslüman Bilim İnsanı

Abbas Kasım İbn Firnâs

Abbas Kasım İbn Firnâs

Abbas Kasım İbn Firnâs, IX. yüzyılda yaşamış şair, müzisyen, fizikçi, mühendis, İslam âlimi ve

Abdülhamid Bin Vâsi Bin Türk

Abdülhamid Bin Vâsi Bin Türk

Abdülhamid bin Vâsi bin Türk, dokuzuncu yüzyılda yaşamış Müslüman, Türk matematikçidir. Doğum ve ölüm tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte 830

Abdullah Bin Ahmed el-Mâlikî (İbnü’l-Baytar)

Abdullah Bin Ahmed el-Mâlikî (İbnü’l-Baytar)

Asıl adı Abdullah Bin Ahmed el-Mâlikî’dir. XIII. yüzyılda Malika şehrinde dünyaya geldi. Doğum tarihi

Abdullâtif El-Bağdâdî

Abdullâtif El-Bağdâdî

Tam adı Muvaffakuddin Ebu Muhammed Abdüllatîf b. Yusuf b. Muhammed b. Ali b.ebîSa‘d’dır. Ebû Muhammed el-Bağdadî eş-Şafîî en-Nahvî el-Luğavî et-Tabîb olarak da bilinmektedir. Kısa boylu ve zayıf bir

Abdurrahman Es-Sûfî

Abdurrahman Es-Sûfî

Yapmış olduğu astrolojik keşiflerle tanınan Ebu’-l Hüseyin Abdurrahman b. Ömer b. Muhammed b. Sehl es-Sûfî, 903 yılında, İran’ın Rey bölgesinde dünyaya geldi. Büveyhi Hanedanı idarecileri ile yakın

Ahmed Bin Musa

Ahmed Bin Musa

803 yılında dünyaya gelen Müslüman bilim insanı Ahmed bin Musa, matematik, teknoloji, mühendislik, sibernetik ve astronomi

Ahmed Bin Sehl El-Belhî

Ahmed Bin Sehl El-Belhî

Ahmed bin Sehl el-Belhî, İranlı Müslüman bilim insanıdır. 850 senesinde Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Belh’e bağlı Şamistiyan’da dünyaya geldi. İlk eğitimini babasının yanında aldı. Sonra katıldığı bir hac seyahati sırasında İslam filozofu Kındî’nin

Ali Bin Abbas El-Mecusi

Ali Bin Abbas El-Mecusi

Ali bin Abbas el-Mecusi, İran’da Ahvaz yakınlarındaki Arecan’da doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı kaynaklar 932 olarak yer vermektedir. Şiraz’ın ünlü hekimlerinden Ebu Magir Musa bin Sayyar’ın öğrencisi oldu ve ilk çalışmalarını

Ali Bin İsa

Ali Bin İsa

Müslüman bilim insanı Şerefeddin Ali bin İsa’nın hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamakla birlikte 10. – 11. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Arap göz hekimi olan Ali bin İsa, eğitimini Bağdat’ta Ebu’l-Ferec bin Tayyib’den aldı ve çalışmalarını

Haccac Bin Yusuf Bin Matar

Haccac Bin Yusuf Bin Matar

Haccac bin Yusuf bin Matar’ın 8.- 9. yüzyıllarda yaşamış Müslüman bir matematikçi olduğu bilinmektedir. Hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Kûfeli olduğu ve Hârûnürreşîd, Emîn, Me’mûn ve Mu‘tasım’ın halifelik yıllarında