Tarihî kişilikler

Abdülhalim Ağa

Abdülhalim Ağa

Türk bestecisi (1710 M 802 ?). Enderun’da yetişen Abdülhalim Ağa, suzidil makamını ilk kez kullanmış, bestelerinden onsekizi günümüze kal

Abdülkadir Geylani

Abdülkadir Geylani

Kadiri tarikatının kurucusu (Geylan 1078-Bağdat 1166). Bağdat medresesinde okuyan Abdülkadir Geylani (Gavsi Azam da denir), şafii mezhebinden ç

Abdullah Bin Sebe

Abdullah Bin Sebe

Sebeiyye, Sebaiyye veya Saibe adlı Şii mezhebinin aşırı kolunun kurucusudur. Yemen Yahudilerindendir. Hz. Osman zamanında İslamı kabul etti,

Abdülmümin Bin Ali

Abdülmümin Bin Ali

Muvahhitler devletinin kurucusu (Tlemsen 1094-Sali 1163). Zanata kabilesinden olan Abdülmümin Bin Ali, Muvahhitler devletinin temellerini atmış ol

Abdülvahit Bin Selim

Abdülvahit Bin Selim

Selçuklu mimarı (XIII. yy.). Yaşamı üstüne bilgi bulunmayan Abdülvahit Bin Selim’in, tasarımını yapmış olduğu Mevlana’nın ahşap s

Abdürrahim Muhip Efendi

Abdürrahim Muhip Efendi

Türk devlet adamı ve yazarı (İstanbul î’-ay.y. 1821). Divan Kalemi’nde yetiştirilen Abdürrahim Muhip Efendi, beylikçi kesedarlığında,

Abdurrahman Fevzi Efendi

Abdurrahman Fevzi Efendi

Türk dilcisi (Kütahya 1802- İstanbul 1864). Harbiye’de ve idadide Arapça dersleri veren Abdurrah-man Fevzi Efendi, Türkçe’ye hiç değer v

Abdurrahman Hıbri Efendi

Abdurrahman Hıbri Efendi

Türk tarihçisi, bilgini ve şairi (Edirne 1603-Serez 1676). İlköğrenimini Edirne’de gören Abdurrahman Hıbri Efendi, medrese öğrenimini İs

Abdurrahman Münip Efendi

Abdurrahman Münip Efendi

Türk tarihçisi (İstanbul ?-ay.y. 1742). Fihrist-i Düvel (Devletler Fihristi, 1725) adlı yapıtında, Âdem peygamber ile XVIII. yy. arasındaki 1

Abdurrahman Şeref

Abdurrahman Şeref

Türk tarihçisi ve siyaset adamı (İstanbul 1853-ay.y. 1925). Galatasaray Sultanisi’ni bitirdikten (1873) sonra, öğretmenlik ve Mülkiye Mekteb

Abuk Ahmet Paşa

Abuk Ahmet Paşa

Türk komutanı ve devlet adamı (Sivas 1859-İstanbul 1923). Belgrad’da askerî ataşelik, Balkan savaşında Doğu ordusunda kolordu komutanlığ

Acem Alisi

Acem Alisi

İran asıllı Türk mimarı (Tebriz ?- ? 1 539). Yaşamı üstüne yeterli bilgi bulunmayan Acem Alisi’nin (Acem İsa da denir), İran’dan dön

Ahi Evran

Ahi Evran

Ahi Evran 1171’de Azerbaycan’ın Hoy kasabasında doğdu. Asıl adı, Mahmud; lakabı, Şeyh Nasîru’d-din; künyesi, Ebu’l-Hakayık; nisbet adı ise Hoyî’dir. “Evren” ise daha çok menkıbevi bir isim olarak

Ahmed Cemal Paşa

Ahmed Cemal Paşa

6 Mayıs 1872 Midilli’de doğdu. Askeri eczacı Mehmed Nesib Efendi’nin oğludur.1890’da Kuleli Askeri İdadisi’ni ,1893’te Harbiye Mekteb

Ahmet Lütfi Efendi

Ahmet Lütfi Efendi

Türk tarihçisi (İstanbul 1817-ay.y. 1907). Nalıncı esnafından Mehmet Ağa’nınoğlu Ahmet Lütfi Efendi, Amcazade Hüseyinpaşa medresesinde