Tarihî kişilikler

Claudia Octavia

Claudia Octavia

Claudia Octavia ya da Octavia Neronis (Latince CLAVDIA•OCTAVIA) (d. 39 yılı sonu ya da 40 yılı başı - ö. 9 Haziran 62) Roma İmparatoru Nero

Clément Ader

Clément Ader

1841 yılında Muret’de doğdu. Fransız mühendisi. Karayolları mühendisliği yapan Clément Ader, 1862’den başlayarak çeşitli buluşlar ü

Damat Ferid Paşa

Damat Ferid Paşa

Damat Mehmet Ferit Paşa (1853 - 1923), Osmanlı diplomat ve devlet adamı. VI. Mehmet Vahidettin saltanatında 4 Mart 1919 - 30 Eylül 1919 ve 5 Nisa

Didius Julianus

Didius Julianus

Marcus Didius Salvius Julianus Severus (d. 133 ya da 137– ö. 193). (28 Mart 193-1 Haziran 193) arası Roma İmparatoru . Öldürttüğü selefi Pert

Ebu Cehil

Ebu Cehil

570li yıllarda Mekkede doğdu. Asıl adı Amr bin Hişamdır. Kureyş kabilesinin Mahzûm koluna mensuptur. Kendi kabilesinde Ebu’l-Hakem (Bilgeli

Ebu Leheb

Ebu Leheb

Asıl adı Ebu Utbedir. Fakat babası ona, hem ateş gibi parlayan bir güzelliğe sahip olması hem de öfkelendiği zaman ateş gibi kızarması seb

Ernesto Che Guevara

Ernesto Che Guevara

14 Haziran 1928’de Rosario, Arjantin’de dünyaya geldi. Doğum tarihi bazı kaynaklarda 14 Mayıs şeklinde geçmekteydi. Yüksek mühendis olan

Fra Angelico

Fra Angelico

Fra Angelico (1400 - 1455) İtalyan sanatının ilk sanat tarihçisi olan Giorgio Vasari, daha sonra Fra Angelico ismiyle anılan Guid

Francisco Pizarro

Francisco Pizarro

Francisco Pizarro (d. 1475 - ö. 13 Ekim 1541), Peru’daki İnka topraklarını ele geçiren (1531 - 1533) İspanyol işgalci komutanı. İspanya

Franz Ferdinand (Avusturya Arşidükü)

Franz Ferdinand (Avusturya Arşidükü)

Avusturya-Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand, (18 Aralık 1863 – 28 Haziran 1914) Avusturya Arşidükü, Avusturya İmparatorluk prensi, Macarist

Friedrich Barbarossa

Friedrich Barbarossa

Friedrich Barbarossa ya da I. Friedrich (d. 1122 – ö. 10 Haziran 1190) 12. yüzyılda yaşamış Almanya kralı ve Kutsal Roma Cermen İmparatoru.

Gedik Ahmed Paşa

Gedik Ahmed Paşa

Gedik Ahmet Paşa Fatih Sultan Mehmet saltanatında 1474-1477 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Kökeni bilinmeme

Gertrude Bell

Gertrude Bell

Gertrude Margaret Lowthian Bell, 14 Temmuz 1868de, İngilterenin Durham Kontluğunun Washington şehrinde doğdu. Londrada Queens Kolejinde okudu. Oxf

Haccâc-ı Zalim

Haccâc-ı Zalim

Ebu Muhammed el-Haccâc b. Yusuf b. el-Hakem es-Sekafî, 661de, Taifte doğdu. Ailesi Sakif kabilesinin Ahlâf koluna mensuptur. Emevilere sadakatle b

Hafız Ahmet Paşa

Hafız Ahmet Paşa

Türk devlet adamı ve şairi (Filibe? İstanbul 1632). Bir müezzinin oğlu olan, sesi güzel olduğundan saraya alınarak eğitilen, padişah nediml