Ebu Leheb

Asıl adı Ebu Utbedir. Fakat babası ona, hem ateş gibi parlayan bir güzelliğe sahip olması hem de öfkelendiği zaman ateş gibi kızarması sebebiyle Ebu Leheb (Alev Babası) demiştir.

Ebu Leheb, Mekkenin ileri gelenlerindendir. Hz. Muhammed (s.a.v.)in amcasıdır. Babası Abdülmuttalib, annesi Lübna bint Hacirdir. Ebu Lehebin Utbe, Uteybe, Muattib adında üç oğlu ve Dürre, Halide ve Azze adında üç kızı vardır. Utbe ile Uteybeyi, Hz. Muhammed (s.a.v.)in kızları Rukıyye ve Ümmü Gülsümle evlendirmiştir.

Mesleği tüccarlıktı. Dolayısıyla maddi durumu iyiydi ve Mekkenin zenginlerindendi.

Ebu Leheb, İslama şiddetle karşı çıkanlardan biri oldu. Bunun bir sebebi, Hz. Muhammed (s.a.v.)in putlarla mücadelesiydi. Çünkü Ebu Leheb, Uzzâ putunun nezareti görevini üstlenmişti. İslamın tebliğine karşı çıktı ve Hz. Muhammed (s.a.v.)in hem evini taşlayıp taşlattı hem de evine pislik döktü. Ebu Lehebin karısı Ümmü Cemil de bu eziyetlere katıldı.

Ebu Leheb, Ebu Tâlipin ölümünden sonra Hâşimîlerin reisi oldu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)i korudu; ancak İslam dininin putperestliği yasaklaması sebebiyle bu durum uzun sürmedi ve karısıyla beraber birtakım eziyetlere başladı.

Bu eziyetler sebebiyle Tebbet suresi indi. Bu surenin nazil olması sonrasında Ebu Leheb, oğullarından, karılarını boşamasını istedi.

Ebu Lehebin üç kızı ile oğulları Utbe ve Muattib, Mekkenin fethinden sonra Müslüman oldu. Diğer oğlu Uteybe müşrik olarak öldü.