Ebu Cehil

570li yıllarda Mekkede doğdu. Asıl adı Amr bin Hişamdır. Kureyş kabilesinin Mahzûm koluna mensuptur. Kendi kabilesinde Ebu’l-Hakem (Bilgeliğin Babası) olarak bilinmesine rağmen, ismi, İslam düşmanlığı sebebiyle, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından Ebu Cehil (Cehaletin Babası) olarak değiştirilmiştir.

Ebu Cehil ticarette nüfuz sahibi olan, zengin bir adamdı. Dârünnedve üyesiydi; fakat başından beridir Müslümanlara karşıydı. Bu karşıtlığın sebebi, Hz. Muhammed (s.a.v.)in kendi kabilelerinden olmamasıydı. Bu doğrultuda İslamın gelişmesini engelleyecek şekilde çalıştı. Müslümanları itibarsızlaştırmakla, iflas ettirmekle ve dövmekle tehdit etti. Hatta birçok Müslümanı işkenceden geçirdi. Ammârın annesi Sümeyye, işkencede şehit oldu.

Ebu Cehil, Kâbede namaz kılan Hz. Muhammed (s.a.v.)in üzerine deve leşi attırdı. Hicretini engellemek içinse Hz. Muhammed (s.a.v.)e suikast girişiminde bulundu.

Ebu Cehil, Bedir Savaşında ensardan Afrânın oğulları Muâz ve Muacciz tarafından 624te öldürüldü. Cesedi Bedirdeki kör kuyulardan birine atıldı.

Ebu Cehilin dört eşi ve yedi çocuğu vardır. Annesi Esma bint Muharribe, Müslümanlığı kabul etmiştir. Ebu Cehilin oğullarından İkrime ise Mekkenin fethinden sonra Müslüman olmuş ve hem vali hem de kumandan olarak İslama hizmet etmiştir.