Milletvekilleri

Oğuz Oyan

Oğuz Oyan

Oğuz Oyan, 4 Mart 1947 tarihinde İzmir’de doğdu. Babasının adı Beşir, annesinin adı Fatma’dır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakü

Oktay Vural

Oktay Vural

9 Şubat 1956’da Diyarbakır’da doğdu. Babası Hasan Bey, annesi Harbiye Hanım’dır. İlk ve ortaöğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu...

Onur Öymen

Onur Öymen

Onur Başaran Öymen 18 Ekim 1940 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babasının felsefe öğretmeni Mahmud Münir Bey, annesi coğrafya öğretmeni

Orhan Erdem

Orhan Erdem

Orhan Erdem, 7 Ekim 1963 tarihinde Konya, Akşehir’de doğdu. Babasının adı Nuri, annesinin adı Zarife’dir. Dokuz Eylül Üniversitesi Mu

Orhan Karasayar

Orhan Karasayar

Orhan Karasayar, 29 Mart 1965 tarihinde Hatay, İskenderun’da doğdu. Babasının adı İzzettin, annesinin adı Safiye’dir. Ankara Üniversit

Orhan Kökten

Orhan Kökten

Orhan Kökten 1903 Yılında Yunak İlçesi’nin Çeltik Bucağı’nda dünyaya geldi. Emirdağlı ünlü Alişan Beyin torunudur. İlk tahsilini

Orhan Oğuz

Orhan Oğuz

18 Mart 1924’te Eskişehir’de Orta Mahalle’de doğdu. Babasının adı Hakkı, annesinin adı Aliye’dir. Hüseyin, Nihat ve Zeynep adında üç kardeşi vardır. Babası esnaftı. 1930 yılında Ülkü İlkokuluna başladı. İlkokul öğretmeni Remziye Hanım’ı çok sevmiş hatta

Orhan Uygun

Orhan Uygun

Orhan Uygun 1919 Yılında Sinanpaşa (Sincanlı)’da dünyaya geldi, ilkokulu Sinanpaşa’da okudu ve 1931’de mezun oldu. 5 yıl süreyle Ayd

Osman Aslan

Osman Aslan

Osman Aslan, 15 Nisan 1954 tarihinde Diyarbakır, Ergani’de doğdu. Babasının adı Salim, annesinin adı Hanım’dır. Ege Üniversitesi İkt

Osman Atilla

Osman Atilla

Osman Atilla 1922 yılındâ Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. Gedik Ahmet Paşa İlkokulunu bitirdikten sonra, Afyon Lisesi’nde okudu. O döne

Osman Çakır

Osman Çakır

Osman Çakır, 20 Aralık 1952 tarihinde Trabzon, Sürmene’de doğdu. Babasının adı Kemal, annesinin adı Gülfidan’dır. ODTÜ Kimya Böl

Osman Coşkun

Osman Coşkun

Osman Coşkun, 14 Ekim 1962 tarihinde Yozgat, Aşağıtekke Köyü’nde doğdu. Babasının adı Nazım, annesinin adı Sakine’dir. Erciyes Ün

Osman Coşkunoğlu

Osman Coşkunoğlu

Osman Coşkunoğlu, 7 Mart 1947 tarihinde Ankara’da doğdu. Babasının adı Kamil Tuğrul, annesinin adı Elif’tir. Orta Doğu Teknik Üniver

Osman Durmuş

Osman Durmuş

Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947 tarihinde Çankırı’da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Elif’tir. Ankara Üniversitesi Tıp Fak

Osman Ertuğrul

Osman Ertuğrul

Osman Ertuğrul, 20 Mart 1956 tarihinde Aksaray’da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Kadriye’dir. Yıldız Teknik Üniversites