Abbas Bin Firnas

Abbas Bin Firnas

Ebü’l-Kasım Abbas bin Firnas bin Verdûs. Endülüslü astronom, filozof ve şair. Endülüs’ün Ronda bölgesindeki Tâkerunâ’nın köylerinden birinde doğdu. Hayatı hakkında, Berberi asıllı azatlı bir köle olduğu dışında fazla bilgi yoktur. Kurtuba’da büyüdü ve orada tahsil gördü. Daha gençliğinde felsefe, kimya, astronomi ve edebiyat alanında adını duyurdu. Yaptığı ilmi ve edebî çalışmalar sayesinde Kurtuba’da I. Hakem’in sarayına girdi ve II. Abdurrahman ile I. Muhammed dönemlerinde de mevkisini korudu. Meraklı ve araştırıcı bir karaktere sahip olan Abbas bin Firnas, uzayı temsil eden bir gök küresi kurdu ve sonraları Avrupa’da astronominin gelişmesinde tesiri olan Sindhind tablolarının çizimlerini yaptı. Bir ara uçmayı denediyse de yaptığı uçuş takımında kuyruk kısmı bulunmadığı için inişi çok sert oldu ve ölümden zor kurtuldu. Abbas bin Firnas, bu deneme dolayısıyla havacılığın öncülerinden sayıldı. Kuvarstan kristal yapmayı ve kristal kesimini batı İslam âlemine tanıttı ve ayrıca kimya ile ilgilendi. I. Muhammed’e takdim etmek üzere, daha önce benzeri görülmemiş “menkâne (mîkâte)” denilen bir de saat imal etti. Yaptığı birçok keşifle ve Doğu ilimlerini Batı’da yayma çabalarıyla çağdaşlarının dikkatini çeken Abbas bin Firnas’a I. Hakem, “Hakîmu’l-Endelüs” unvanını verdi. Abbas bin Firnas, Halil bin Ahmed’in “Kitâbü’l-Arûz”unu en iyi anlayan ve açıklayan ilk Endülüslü oldu. İbn Hayyân’ın “El-Muktebes” adlı eserinde örneklerini verdiği bazı şiirlerinin dışında hiçbir eseri günümüze ulaşamadı.