Türk Edebiyatının 99 İsmi

Abdülhak Hamit Tarhan

Abdülhak Hamit Tarhan

2 Ocak 1852’de İstanbul Bebek’te doğdu. Babası, tarihçi ve diplomat Müverrih Hayrullah Bey, annesi Münteha Hanım’dır. Rumelihisarı Rüştiyesini bitirdi. Evliya Hoca, Yanyalı Tahsin Hoca ve Salim Efendi’den özel dersler aldı.

Abdülhak Şinasi Hisar

Abdülhak Şinasi Hisar

14 Mart 1887’de doğdu. Annesi edebiyatla çok yakından ilgili Emine Neyyir Hanım, babası ise Hazine-i Evrâk, Mürüvvet, dergilerini yayımlayan Türk basın tarihinin önemli isimlerinden Mahmud Celâleddin Bey’dir. Soyu, Namık Kemal’inde aynı soydan geldiği