Abdal Kumral

Abdal Kumral

Osmanlı Devleti’nin kurutuşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri. “Kumral Abdal” adıyla da bilindi. Âşıkpaşazade’ye göre, Edebâli Osman Gazi’nin meşhur rüyasını tabir edip kendisine padişah olacağını müjdelediği zaman Abdal Kumral ondan müjdelik istemiş, Osman Gazi de padişah olunca bu dervişe kılıcını vermişti. Rüstem Paşa’ya atfedilen Tevârih-i Âli Osman’da Âşıkpaşazade’deki rivayet aynen zikredilmekle birlikte, dervişin adı “Durut” veya “Turgut” olarak geçer. İdrîs-i Bitlisî’ye göre, Kumral Abdal, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan önce uçlarda yaşayan bir derviş mücahittir. Ermeni Derbendi’nde rastladığı kırklardan birinden Osman Gazi’nin başına devlet kuşu konacağını öğrenince bu müjdeyi ona bildirir; o da kendisine kılıcını ve maşrapasını verir. Ayrıca İdrîs-i Bitlisî, Osman Gazi’nin, padişah olunca Kumral Abdal’a Ermeni Derbendi’nde bir zaviye yaptırıp buraya köyler ve tarlalar vakfettiğini bildirdiği gibi, bu zaviyenin kendi zamanında mevcut ve meşhur olduğunu da ilave eder. İdrîs-i Bitlisî’ye dayanan müneccimbaşı ise Abdal Kumral’ın Yenişehir taraflarında yaşadığını ve kâfirlerle gaza ettiğini ifade eder.