Abdullah Zeki Köymen

Abdullah Zeki Köymen

Abdullah Zeki Köymen 1902 yılında Hayrabolu’da dünyaya geldi. Belediye Başkâtiplerinden Recep Efendi ile Zişan Hanımın oğludur. İlk öğrenimini Hayrabolu’da, orta öğrenimi ise Edirne ve Bur¬sa’da tamamladı. 1924’de Mülkiye’den mezun olduktan sonra, Uzunköprü’nün Maksutlu Bucak Müdürlüğüne atandı. Bundan sonra sırasıyla Edirne-Lalapaşa ve Uzunköprü-Zalof Bucak Müdürlükleri yaptı. Daha sonra kaymakamlığa terfi ettirildi. 1926-1940 Yılları arasında, sırasıyla Suşehri, Gönen, Nazi¬miye, Diyadin, Hayrabolu ve Vize Kaymakamlıkları yaptı. Bilâhare, İçişleri Bakanlığı Nüfus Genel Müdürlüğü’ne ata¬nan Köymen, bu Genel Müdürlüğün çeşitli şube müdürlüklerin¬de ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu görev¬lerdeki başarısından dolayı valiliğe yükseldi. 1950 yılının ağustos ayında Artvin Valisi oldu. Oradan Hakkariye nakledildi. 23 Mayıs 1951 Tarihinde Afyonkarahisar Vali¬liği’ne getirildi ve 16 Nisan 1953’e kadar burada kaldı. Kırklareli Valisi iken 1953 yılında emekliye ayrıldı. 31 yaşında evlenen Köymen’in çocuğu yoktur. Eski Muharipler Cemiyetinin üyesidir. Şuşehri, Fındıklı ilçele¬ri ile Erciş-Yusufeli Bucağının Fahri hemşehrisidir.