Adnan Kısa

Prof.Dr. Adnan Kısa lisans öğrenimini 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans öğrenimini Meharry Tıp Fakültesinde (ABD) Sağlık Hizmetleri ve Hastane Yönetimi dalında 1995 yılında, doktora öğrenimini 1998 yılında Sağlık Üretim Fonksiyonlarının Parametrik ve Non-Parametrik Tahmini: Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Karşılaştırması isimli doktora tezi ile Tulane Universitesinde (ABD) sağlık ekonomisi ve politikası alanında tamamlamıştır. 2001 yılında Dünya Sağlık Örgütü Merkezi Cenevre’de, Kronik Hastalıklar Yönetim Bölümü’nde sağlık ekonomisti olarak görev yapmıştır. Bu görev sırasınca kronik hastalıkların sağlık sistemlerine maliyetleri, tedaviye bağlığının ekonomik yönü konularına odaklaşarak Kronik Hastalıkların Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar (Innovative Care for Chronic Conditions) ve Uzun Dönemli Tedavilerde Tedaviye Bağlılık ve Etkileri (Adherence to Long Term Therapies) isimli projelere katkıda bulunmuştur. 1998-2007 yılları arasında Başkent Üniversitesinde sağlık ekonomisi ve politikası alanında öğretim üyesi, ve yönetici olarak çalışmıştır. 2007-2008 yılları arasında Sağlık Ekonomisi ve Politikası Danışmanı olarak Wyeth/Pfizer İlaçlarında çalışmıştir. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi, Tulane Universitesi, ve Oslo Universitesinde lisansustu dersler vermistir. Dr. Kısa ayrıca Institute for Health Metrics Evaluation-Washington Universitesi, ve Harvard Universitesi-VoVRN üyesidir. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası destekli bir çok projede danışman/yönetici olarak görev almış ve 2002-2005 yılları arasında tamamlanan ve finansmanı Dünya Bankasınca sağlanan Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesinin (Türkiye Sağlık Araştırması, Ulusal Sözel Otopsi Çalışması, Ulusal Maliyet Etkililik Çalışması, Ulusal Hastalık Yükü Çalışması) yöneticiliğini yapmıştır. Ulusal ve uluslararası bilimsel ödüllere sahip olan ve saygın akademik dergilerde yayın kurulu/bilim kurulu üyelikleri bulunan Dr. Adnan Kısanın, sağlık ekonomisi, hastalık maliyetlendirmeleri, ilaç ekonomisi, sağlık politikası, sağlık hizmetleri kullanımı, ve karşılaştırmalı sağlık sistemleri konularında çok sayıda İngilizce makalesi olup, İngilizce ve Türkçe kitabı ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Tulane University, School of Public Health and Tropical Medicine, Health Systems Management Departmentda Sağlık Ekonomisi ve Politikası Profesörü olarak bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.