Ahmet Dai

Türk bilgini ve şairi (XV. yy.). Yaşamı üstüne kesin bilgi bulunmayan Ahmet Dai, Latifi’ye göre "Vilayet-i Germiyandan ve Mir Süleyman şairlerindendir". Buna benzer kayıtlardan öğrenildiğine göre, önce Germiyanoğullarının, sonra da Bayezit l’in (Yıldırım) oğlu Emir Süleyman’ın yanında bulunmuş, Çelebi Mehmet’e hizmet etmiş, Murat ll’ye ders vermiş, kadılıklarda bulunmuştur. Tıbbın yanı sıra, çağındaki bilimlerin aşağı yukarı tümüyle ilgili yapıtlar veren, Farsça ve Türkçe divan düzenleyen Ahmed-i Dai’nin şiirleri başarılıdır. Başlıca yapıtları: Esrarname Tercümesi (Attar’ın ünlü yapıtının manzum çevirisi), Camasbname (Nâsır-i Tusi’den manzum çeviri. Konu klasiktir. Danyal Peygamberin oğlu Camasb’ın serüvenleri anlatılır),Cengname, Ukud ül-Cevahir, Tezkiret ül-Evliya (Evliya Tezkiresi), Kitab üş-Şifa fi Ahadis İl-Mustafa Tercümesi (Ebu Nuaym Hafız’ın, Hz. Muhammed’in tıpla ilgili hadislerini toplayarak kendi düşüncelerini de eklediği kitabın çevirisi).