Ahmet Naci Tınaz

Ahmet Naci Tınaz


Ahmet Naci Tınaz, 1882 yılında Serfice’de doğdu. 1904 yılında Harp Okulu’ndan Teğmen, 1907 yılında Harp Akademisi’nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 1907-1914 yılları arasında Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşı’na katıldı, 28. ve 9. Alay Komutanlıkları emrinde, Ankara Redif Tümeni Kurmaylığı’nda görevler yaptı.

Birinci Dünya Harbi içinde, 13. Tümen Kurmayı, 17. Kolordu’da 1. Şube Müdürü görevlerinden sonra Binbaşı oldu. 1. Kolordu Kurmay Başkanı Vekili, 3. Kolordu Şube Müdürlüğü ve 3. Kolordu Kurmay Başkanı görevlerinde bulundu.

10 Ocak 1921’de İstiklal Harbi’ne katılmak üzere İnebolu’ya geçti. 13 Eylül 1921’de Yarbaylığa terfi ederek 15. Tümen Komutanlığı’na tayin edildi. 1926 yılında Tümgeneralliğe yükseldi. 1927-1928 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı, 1928-1929 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Kara Müsteşarı, 1929-1930 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Baş Müsteşarı görevlerini yürüttü. 1930 yılında Korgeneral oldu ve 4. Kolordu Komutanlığı’na getirildi. 1935 yılında Jandarma Genel Komutanlığı’na getirildi. 1938 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Sivil yaşamında, V, VI, ve VII. Dönemlerde Bursa, VIII. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. V. Dönemde 18 Ocak 1939’da II. Bayar Hükümeti’nde Milli Savunma Bakanlığı’na getirildi. 5 Nisan 1940 tarihine kadar I. Saydam ve II. Saydam Hükümetleri’nde de aynı bakanlığını korudu.

Ahmet Naci Tınaz, 25 Kasım 1964 tarihinde vefat etti.