Ahmet Rüstem Bilinski

Ahmet Rüstem Bilinski


Ahmet Rüstem Bey (veya Alfred Bilinsky) 1862 yılında Midilli’de doğdu. Polonya kökenlidir. Müslümanlığı kabul ederek Sadrettin Nihat adını alan ve Osmanlı hizmetine giren Polonyalı bir babanın (Sadrettin Nihat Paşa) ve İngiliz bir annenin oğludur.

1882 yılında Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan Komiserliği’ne Fransızca mütercim olarak atandı. Bu dönemde kendisi de müslüman olmayı seçti ve adını Ahmet Rüstem olarak değiştirdi.

1886 yılında ABD’ye konsolos olarak atandı. Oradaki meslektaşlarının yolsuzluklarını Babıali’ye şikayet etti. Şikayeti dikkate alınmayınca istifa edip 1903 yılında Londra’ya geçti. Oradan da İskenderiye’ye geçip 1908 yılına kadar Mısır’da gazetecilik yaptı.

1909 yılında ABD’ye maslahatgüzar olarak gönderildi. Ertesi yıl Paris elçiliğindeki bir yolsuzluğu soruşturmakla görevlendirildi. 1911 yılında Çetine (Karadağ) Büyükelçisi olarak görevlendirildi. 1912 yılında Balkan Savaşı çıkınca er olarak Osmanlı ordusuna gönüllü yazıldı.

1914 yılında Washington Büyükelçiliği’ne atandı.İstanbul’a döndükten sonra Adana Müdafai Hukuk Cemiyeti’nde görev aldı. Çağrılmadığı halde Sivas Kongresi’ne katıldı. Mustafa Kemal Paşa’nın dış siyaset danışmanlığını üstlendi. Heyet-i Temsiliye danışmanı ve çevirmeni olarak Fransa temsilcileri ve Amerikalı General Harford ile yapılan görüşmelere katıldı. Sivas’ta kolordu komutanları toplantısından sonra hazırlanan tutanağı o da imzaladı.

Mustafa Kemal ile birlikte Ankara’ya geldi. Meclis-i Mebusan seçimlerinde Ankara Milletvekili seçilerek İstanbul’da Meclis-i Mebusan’a katıldı. Meclis-i Mebusan İstanbul’un işgali ile dağıtılınca Ankara’ya dönerek TBMM’ye girdi. 9 Eylül 1920’de milletvekilliğinden ayrılarak Avrupa’ya gitti.

Ahmet Rüstem Bilinski, 1935 yılında vefat etti.