Ahmet Veziroğlu

Ahmet Veziroğlu

Ahmet Veziroğlu 1901 yılında Dinar’da dünyaya geldi. Dinar Rüşdiyesini bitirdikten sonra İzmir İttihadı Terakki Mektebinde tahsilini sürdürdü. 1946 yılında Demokrat Parti hareketinin içinde yer aldı ve aynı yıl yapılan seçimlerde TBMM’ne girdi. 1950 yılında da seçilen Veziroğlu, iki dönem, ilimizi temsil etti. Kimi Afyonkarahisar Milletvekillerinin izlerini bulamazken, adresini tespit ettiğimiz kimileri de yazdığımız mektuplara cevap vermediler. Kimileri de birkaç satırla talebimizi geçiştirdiler. * Ahmet Veziroğlu 1972 yılında, kendisine yazdığımız mektuba şu cevabı verdi: "29.8.1972, Ankara Sayın İrfan Ünver - Ankara Yedi aydan beri mühimim rahatsızlık geçirmekteyim, bu sebeple Afyon Millet Vekili bulunduğum zamandaki faaliyetlerimi birer birer yazmağa sıhhatim müsait değil, ancak aşağıda kısaca istediklerinizden bazılarını arzettim. Şayed vaktiniz müsaitse veya arkadasınız varsa 946-954 yıllarındaki B.M. Meclisi faaliyetlerimizi de kitabınıza almak arzu ediyorsanız: bu devreye ait ve şahsımı ilgilendiren gazeteler muntazam cild içindedir ve ayrıca Meclis zabıtlarımız da vardır ki, bunlardan istifade ederek, notlarınızı almak mümkündür. Her gün saat on dörde kadar evden çıkmıyorum, telefonum: 132926. Bilmukabele saygılar. Afyon Eski Millet Vekili Ahmet Veziroğlu" Ve bu mektubun altında üç-beş satırlık hayat hikâyesi... 1983 yılının ocak ayında vefat eden Ahmet Veziroğlu Dinar’da toprağa verildi.