A. Oğuz Akdoğanlı

A. Oğuz Akdoğanlı

1928 yılında Kastamonu’da doğan Akdoğanlı, 1951 yı­lında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 1954 yılında Kastamonu hâkim adayı olarak ka­mu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde savcılık, hâkimlik yaptıktan sonra 1964 yılında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcılığına 1971 yılında aynı yer Genel Müdür Başyardımcılığına getirilmiş, 1973 yılında da Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlü­ğüne atanmıştır. 1977 yılında Yüksek Hâkimler Kuru­lunca Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. Akdoğanlı, 23.3.1987 tarihinde Anayasa Mahkemesi Ye­dek Üyeliğine seçilmiş, 5.5.1987 tarihinde göreve başla­mış ve 19.11.1993 tarihinde emekli olmuştur.