Arif Demirer

Arif Demirer

Arif Demirer 1908 Yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. Kadınana İlkokulu ve Afyon Lisesi’ni bitirdikten sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1930 Yılında tamamladı. Bilâhare Münih ve Berlin Üniversitelerinde İşletme Ekonomisi oku¬du. Arif Demirer sırasıyla Devletin şu kademelerinde görevler yaptı: İzmir Maiyet Memuru (1930), Kütahya Nüfus Müdürü(1932) Sandıklı Kaymakamı (1933),Bursa Hukuk İşleri Müdürü (1935), Nafıa Vekaleti Muhasebe Müşaviri (1938), Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Yolları GenehİğMûr Yardımcısı (1939), Ulaştırma Bakanlığı Müfettişi (1940), Aynı Bakanlığın Başmüfettişi (1944), Bakanlık Teftiş Heyeti Reisi (1952), P.T.T. Genel Müdürü (1953), Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (1954). Görüleceği gibi Arif Demirer’in son derece başarılı bürokrasi hayatı vardır. Hayatının buraya kadar olan kısmında, kuşkusuz Ali Çetinkaya’nın desteğini görmüş olan değerli Devlet adamı, bundan sonra, Milletvekili ve Bakan olarak Devlete ve Millete hizmetlerde bulundu. 1954 Yılında yapılan genel seçimlerde, Demokrat Parti liste¬sinden TBMM’ne, Afyonkarahisar Milletvekili olarak girdi. 1955 Yılıkta Strasbourg Parlâmento Üyeliğine seçildi. Aynı yıl, Adnan Menderes Hükümeti’nin Ulaştırma Bakanı oldu. 1957 Yılında yapılan erken genel seçimlerde tekrar Afyonkarahisar Milletvekilliğine seçildi ama 27 Mayıs 1960 İhtilâli ile birlikte Mil¬letvekilliği görevi sona erdi. Görevli olarak Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya’ya giden Demirer Almanca ve Fransızca bilmektedir. Arif Demirer yılında vefat etti.